Sökning: "fostransuppdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet fostransuppdrag.

 1. 1. Vad är fostransuppdraget egentligen? : En kvalitativ studie om lärares syn på och implementering av fostransuppdraget och värdegrundsfrågor i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lisa Henningsson; [2021]
  Nyckelord :Fostransuppdrag; värdegrundsfrågor; demokrati; Street-level bureaucrats; samhällskunskap och matematik;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate how teachers work methodically in subjects such as social studies and mathematics in high school, with the educational task of educating students to become good democratic citizens. According to the National Agency for Education's curriculum, the educational task of educating students to become adequate democratic citizens should permeate all subjects in school. LÄS MER

 2. 2. DEMOKRATI- OCH FOSTRANSUPPDRAGET

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anne-Marie Boman Wennberg; [2020-04-15]
  Nyckelord :lärarrollen; demokrati- och fostransuppdrag; likvärdighet; marknadisering; organisering; medborgerliga idealtyper; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Syfte: Studien handlar om gymnasielärares demokratiuppdrag i den marknadsanpassade gymnasieskolan. Att fostra kunniga och ansvarstagande samhällsmedborgare är ett av utbildningsystemets primära mål.Lärare och elever styrs både medvetet och omedvetet mot olika ideal. LÄS MER

 3. 3. Vad handlar samhällskunskapen om? : -En enkätundersökning om hur elever uppfattar ämnet samhällskunskaps identitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Malin Wiklund; [2020]
  Nyckelord :Samhällskunskap - identitet - demokrati - kunskaper - helhetssyn - medborgarfostran.;

  Sammanfattning : Samhällskunskap är ett skolämne som bygger på kunskaper från flera discipliner:Statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi är några utav dessa. Ämnet hardärtill en särskild roll när det gäller skolans demokratiska fostransuppdrag. LÄS MER

 4. 4. "För demokrati är inte enkelt" : En kvalitaiv intervjustuide om lärares syn på den svenska skolans fostransuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Henrik Bademo; Benjamin Lüning; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den svenska skolans läroplan står det att skolan ska arbeta för att fostra demokratiska individer, ett arbete som ständigt är aktuellt. Studier visar på att dagens ungdomsgeneration till större grad än tidigare sympatiserar med andra styrelseformer än demokrati. LÄS MER

 5. 5. ”Det är som hemkunskap, inte att man bakar saker utan hur man betalar räkningar och sånt” : En intervjustudie om en skolklass och deras lärares upplevelser av samhällskunskapsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ellen Hägg; [2020]
  Nyckelord :intervjustudie; samhällskunskap; årskurs 4–6; upplevelser; lustfyllt lärande; fostransuppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur en skolklass och deras lärare upplevde ämnet samhällskunskap, vad de tyckte var det roligaste och tråkigaste, viktigaste och minst viktiga inom samhällskunskap. Studien baserades på en kvalitativ metod och grundade sig på intervjuer med 20 elever och deras lärare i samhällskunskap. LÄS MER