Sökning: "fot not"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden fot not.

 1. 1. Beskattning av den digitala ekonomin – århundradets skattereform? - En rättsvetenskaplig studie av OECD:s ”Belopp A”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tina Roth; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; Digital skatt; Belopp A; Pelare ett; Beskattning av den digitala ekonomin; OECD; Amount A; Digital tax.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har i stor utsträckning revolutionerat sättet som företagen gör affärer på. Det finns inte längre samma behov av fysiska platser för affärsverksamheter eftersom teknologin har skapat virtuella platser där företag kan sälja både varor och tjänster utan att överhuvudtaget sätta en fot i jurisdiktionen. LÄS MER

 2. 2. ADDITIVE MANUFACTURING FOR ASSISTIVE TECHNOLOGY : Innovative Design for an Ankle Foot Orthosis

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industridesign

  Författare :Theresa Hoai-Thuong Nguyen; [2021]
  Nyckelord :Ankle Foot Orthosis; Orthotics; Assistive Technology; 3D Printing; 3D Scanning; Additive Manufacturing; Self-Expression; Personalization; Customization; Human Rights;

  Sammanfattning : The following report presents a Master thesis project about a re-design of an ankle foot orthosis using additive manufacturing as the production method, conducted by a student in Spring 2020 as part of the Master’s programme Industrial Design at Jönköping University’s School of Engineering. Ankle foot orthoses are the most prescribed lower extremity orthoses worldwide and are worn in a visually obtrusive way making patients feel stigmatized for their disability. LÄS MER

 3. 3. Anfall som bästa försvar - om det svenska straffandets drivkrafter och syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olle Jonsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; nyklassicism; straffrättspolitik; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1900-talets senare hälft kan straffrätten sägas ha bytt fot – från behandlingsideologi till nyklassicism. Behandlingsideologin betonar brottslingens behov av vård och vilar på individualpreventiv grund. Straff utmäts för att brottslingen ska behandlas till laglydighet. LÄS MER

 4. 4. Funktion vid kronisk fotledsinstabilitet : En tvärsnittsstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Erik Sjöstedt; [2021]
  Nyckelord :Ankle joint; balance; function; hopping; instability; strenght; tests; balans; fotled; funktion; hopp; instabilitet; styrka; tester;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lateral fotledsstukning är en av de vanligaste traumatiska muskuloskeletala skadorna och av alla som ådrar sig denna skada utvecklar upp till 40 procent något som kallas kronisk ankelinstabilitet. Det är en skadeform som förekommer inom nästan alla idrotter. LÄS MER

 5. 5. Avian Garde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Sebastian Freijd Waller; [2021]
  Nyckelord :fåglar; Stockholm; Medborgarplatsen; torg; intervention; demografi;

  Sammanfattning : Projektet ligger beläget på Medborgarplatsen, på centrala Stockholms södra ö, i Sverige. Jag ville i någon form skapa arkitektur där de huvudsakliga brukarna, snarare än människor, var fåglar. LÄS MER