Sökning: "fotboll fans"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden fotboll fans.

 1. 1. Trygg på fotboll : - Supportrars upplevda trygghet på Eleda Stadion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Viktor Persson; Philip Sernbo; [2022]
  Nyckelord :football; pyrotechnics; secure; supporters; trust; fotboll; förtroende; pyroteknik; supportrar; trygghet;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar supportrars upplevda trygghet på Eleda Stadion i Malmö under fotbollsmatcher. Kunskapen om supportrars trygghet på allsvenska arenor är begränsad, men samtidigt så har ämnet fått ett stort utrymme i media de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Moneyball, modern styrning i sportorganisationer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Rundberg; Kevin Munge; [2022]
  Nyckelord :Data analytics; moneyball ; strategy; recruitment; investment appraisal; sport.; Dataanalys moneyball”; strategi; rekrytering; investeringsbedömning; sport.;

  Sammanfattning : Background: The idea of ​​achieving success in sport is something both players as well as fans dream of, but few clubs achieve it. Oakland Athletics succeeded in what many thought was impossible when in the 2002 season, they managed to perform better than most of their competitors whilst having one of the leagues smallest budgets, by recruiting undervalued players based on data and statistics. LÄS MER

 3. 3. Föreningskultur, Kommersialiseringen & 51-procentsregeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linus Arkelius; Sebastian Petersson; [2021]
  Nyckelord :Football fans; Club culture; Club structure; Non-profit organizations; Commercialization; Organization culture; Swedish football; 50 1 rule.; Fotbollssupportrar; Föreningskultur; Ideella föreningar; Kommersialisering; Organisationskultur; Svensk fotboll; 51-procentsregeln;

  Sammanfattning : Svensk fotboll har en starkt rotad föreningskultur som bygger på ideellt engagemang,amatörmässiga ideal och demokrati. Under lång tid har dock fotbollen i stort genomgått enkommersialiseringsprocess där elitfotbollen allt mer styrs som företag och ekonomi blir alltviktigare. LÄS MER

 4. 4. “Att titta fotboll på tv är det värsta jag vet” : - En etnografisk studie om den ökande medialiseringen inom fotbollen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Julia Billinger; Daniel Gelang; [2021]
  Nyckelord :medialisering; fotboll; fans; fantasy-spel; FPL; media; individ; engagemang; upplevelser; lokal; internationell; förändring; covid-19; pandemi;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi undersökt fotbollsfansens egna upplevelser under den ökade medialiseringen, som är en process som påskyndats under den pågående pandemin. Vi har genom etnografiska metoder, där halvstrukturerade livsvärldsintervjuer och etnografiska observationer har varit centrala, försökt uppbringa kunskap kring hur individens egna upplevelser och engagemang förändrats under en tid av ökad medialisering. LÄS MER

 5. 5. Huliganers påverkan på det svenska föreningslivet : Firman boys inflytande i AIK-fotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Simon Nissen; Marcus Bjerlöw; [2020]
  Nyckelord :Firman boys; kollektivt våld; föreningsliv; partiell organisering;

  Sammanfattning : This essay means to examine and present the reasons of Firman boys use of collective violence, if they have influence regarding the outcome of AIK-football’s supporter gatherings, and their long-term club objectives. Through semi-structured interviews made with avid fans and firm-members alike, we dissected the answers through our framework consisting of a presentation of the well-developed Swedish association life and its activities, collective violence and the effects on group dynamics, and lastly, how Firman boys organize themselves through what we define as partial organization. LÄS MER