Sökning: "fotboll i olika länder"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fotboll i olika länder.

 1. 1. Jämförelse av europeiska fotbollsklubbars logotyper : En visuell innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Rany Kallyny; [2015]
  Nyckelord :Football; soccer; logotypes; visual identity; club crest; Fotboll; fotbollsklubbar; logotyper; visuell innehållsanalys; klubbmärken;

  Sammanfattning : Sedan fotbollens början 1863 har sporten idag vuxit till enmångmiljardindustri. Detta innebär att klubbarna framställs mer somföretag där den visuella identiteten är en viktig faktor när det kommertill marknadsföring. LÄS MER

 2. 2. Idrottens spelaravtal - Särskilt om avtalstolkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Markus Neuding; [2014]
  Nyckelord :spelaravtal; avtalsrätt; idrott; avtalstolkning; Jurisprudence; Idrottsavtal; Idrottsbranschen; Sportbranschen; Sportavtal; Sports law; Angloamerikansk; Boilerplate; Fotboll; Fotbollsavtal; Idrottsjuridik; Sportjuridik; Idrottslag; Sportlag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på idrottens spelaravtal och inriktar sig särskilt på dess avtalstolkning. För en djupare förståelse kring spelaravtalets bakgrund och kontext behandlar uppsatsen idrottsjuridiken som ett internationellt fenomen. LÄS MER

 3. 3. Zlatan Ibrahimovic och Cristiano Ronaldo : En studie om hur olika länders tidningar skriver om Sveriges och Portugals nationalhjältar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emil Berglund; Oscar Idemark; [2013]
  Nyckelord :Cristiano Ronaldo; football; media design; national stereotypes; soccer; sports journalism; Zlatan Ibrahimovic.; Cristiano Ronaldo; fotboll; mediers gestaltning; nationella stereotyper; sportjournalistik; Zlatan Ibrahimovic.;

  Sammanfattning : I den här C-uppsatsen undersöks hur fotbollsspelarna Zlatan Ibrahimovic och Cristiano Ronaldo framställs i olika länders medier, i synnerhet tidningar och webbsajter. Till vår hjälp har vi använt oss av teorier om nationella stereotyper, National Sporting Heroes, idrottsstjärnor inom sportjournalistiken samt teorin om nyhetsvärdering och medielogik. LÄS MER

 4. 4. FOTBOLL-PROSTITUTION-TRAFFICKING : RÖTT KORT eller FAIR PLAY?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Emelie Andersson; [2007]
  Nyckelord :Trafficking; Prostitution; Europeisk integrering; Tyskland; Sverige;

  Sammanfattning : Prostitution är ett omdiskuterat fenomen där debatten gått i vågor och samfundet i nuläget gått från att förkasta all form av prostitution till att stödja uppdelningen i ”frivillig” och ”påtvingad” prostitution. Olika länder beskriver, hanterar och reglerar prostitution på vitt skilda sätt men samtidigt finns en internationell konsensus kring att trafficking är förkastlig. LÄS MER

 5. 5. Spelarna : fotbollsklubbarnas största tillgång?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Niklas Borgeström; Ivica Neskovic; [2006]
  Nyckelord :Redovisning; fotboll; spelare; värdering; tillgångar; klubb; ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humankapital och intellektuellt kapital har fått en allt större betydelse de senaste decennierna. Detta har lett till att det har blivit alltmer komplicerat att redovisa en rättvisande bild av företagens tillgångar. LÄS MER