Sökning: "fotboll kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden fotboll kvinnor.

 1. 1. Varför släpps inte kvinnorna in? : En studie om strukturella barriärer som bidrar till kvinnlig underrepresentation på ledande positioner inom fotbollsföreningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ebba Lagergren; Nellie Johansson; [2022]
  Nyckelord :Women; Leadership; Stereotypes; Gender Roles; Sports; Sports Organizations; Soccer; Kvinnor; ledarskap; stereotyper; könsroller; sport; sportorganisationer; fotboll;

  Sammanfattning : Trots att intresset för damfotboll i Sverige har växt sig allt starkare de senaste åren, är kvinnor fortfarande underrepresenterade på ledande positioner inom fotboll såväl som inom idrotten i stort. Studiens syfte har varit att öka förståelsen för kvinnors upplevelser och erfarenheter av att verka på ledande positioner inom fotbollsföreningar för att i förlängningen öka förståelsen för varför kvinnor är underrepresenterade på ledande positioner inom fotboll. LÄS MER

 2. 2. Skador hos fotbollsdomare : En retrospektiv observationsstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Linda Eriksson Kartal; [2022]
  Nyckelord :football; injury; match officials; referee; Assisterande domare; Fotbollsdomare; Fotboll; Skador;

  Sammanfattning : Bakgrund Fotboll är Sveriges populäraste sport och har över en halv miljon utövare. Det står för en tredjedel av hela den svenska idrottsrörelsen. Med ett stort antal aktiva fotbollsspelare behövs även domare. Domare har inte alltid varit en självklar del av spelet utan introducerades först när fotbollen professionaliserades. LÄS MER

 3. 3. Champions League och jämställdhet inom media : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om representation av dam- och herrfotbollen i Dagens Nyheter och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Filip Barkman; Magnus Brodin; [2022]
  Nyckelord :Bildanalys; Champions League; fotboll; genus; gestaltning; kommersialiseringsteorin.;

  Sammanfattning : Studien undersöker och jämför hur Dagens Nyheter och Aftonbladet skrivit om damfotboll kontra herrfotboll, säsongerna 2015/16 och 2020/21. Utgångspunkten för studien har varit att undersöka Champions League. Studien har en kvantitativ del, en kvalitativ del och även en kortare del där intervjuer gjorts. LÄS MER

 4. 4. Den polariserade fotbollen : Rädsla för våld i samband med Allsvensk fotboll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jonathan de Leur; Viktor Nordström; Philip Wennergren; [2022]
  Nyckelord :våld; fotbollsrelaterade ordningsstörningar; rädsla för brott; polis; supportrar; social inlärning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka rädslan för att bli direkt- och indirekt utsatt för våld från såväl besökare som polis i samband med Allsvensk fotbollsmatch. Urvalet bestod av 369 personer som besöker minst en fotbollsmatch per säsong (55 kvinnor och 314 män) med ålder mellan 18-75 år (M=34,59, SD=12,24) där data hämtats in via webbenkäter. LÄS MER

 5. 5. Fotbollsspelande flickor och emotionella pojkar : En läromedelsanalys i svenska ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ronja Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Teaching material analysis; gender; gender perspective; feminine; masculine; Läromedelsanalys; genus; kön; genusperspektiv; kvinnligt; manligt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka läromedel för svenskämnet i årskurs 3 ur ett genusperspektiv med avseende på gestaltningen av pojkar och flickor. Anledningen till undersökningen är på grund av avsaknaden av obligatorisk granskning av läromedel inom skolväsendet. LÄS MER