Sökning: "fotboll påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden fotboll påverkan.

 1. 1. En kvalitativ studie av kvinnliga elitfotboll- och ishockeyspelares påverkan av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Camilla Sjöholm; Aisha Faiqi; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att analysera hur idrottande kvinnor kan påverkas av socialamedier. För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågor behandlas: Vad innebär sociala medier för kvinnliga ishockey- och fotbollsspelare? Vad innebär kroppsideal för kvinnor inom ishockey och fotboll? Metod Frågeställningarna har besvarats genom en kvalitativ ansats där intervjuer har genomförtsmed sex kvinnliga elitfotbolls- och ishockeyspelare. LÄS MER

 2. 2. Fotbollsspelaren och föräldern: En studie om unga fotbollsspelare och föräldrars syn på motivation, toppning och föräldrarnas påverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tobias Parsfelt Beach; Jonna Hansson; [2019]
  Nyckelord :Soccer; Interview; self-determination theory; skill segregation; motivation;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2017 förbjöd det svenska fotbollsförbundet möjligheten att utse seriesegrare för barn under 13 år som spelar fotboll. Detta efter att man bland annat upplevt och uppmärksammat en rådande föräldrarpress och hets vid sidlinje kopplat till barnens prestationer och idrottsliga resultat. LÄS MER

 3. 3. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom föreningsidrotten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Simon Grandin; Sebastian Zelic; [2019]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; idrottsledare; föreningsidrott;

  Sammanfattning : Bakgrund: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är samlingsbegrepp för diagnoserna, ADHD, ADD, Tourettes, Asperger, Autism och språkstörning. En undersökning från Riksförbundet Attention visade att barn med NPF inom föreningsidrotten tenderar att sluta tidigare än genomsnittet med föreningsidrotten, framförallt i åldern mellan 9 – 12 år. LÄS MER

 4. 4. Varför kämpar ni inte? - En kvantitativ studie om sambanden mellan självskattad social maskning, motivation och samvetsgrannhet inom semi-professionell fotboll.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Felix Kvant; Samuel Yngvesson; [2019]
  Nyckelord :Social maskning; inre motivation; fotboll; samvetsgrannhet; träning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka om det gick att predicera en social maskning bland fotbollsspelare genom samvetsgrannhet, motivation, tid i laget och sportslig status. Social maskning är ett fenomen det forskats brett kring, men forskningen kring social maskning i fotbollssammanhang är begränsad. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa bland unga fotbollsspelare på elitnivå : Upplevelsen, påverkan och hanteringsmetoder

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Karol Michalski; Divar Matte; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att intervjua gymnasieelever som går på en nationell godkänd idrottsutbildning, deltagarna spelar fotboll på elitnivå. Syftet är att undersöka om hur den psykiska ohälsan upplevs bland unga elitidrottare. LÄS MER