Sökning: "fotbollens utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden fotbollens utveckling.

 1. 1. Pojkar av det rätta virket : En kvalitativ studie om den svenska fotbollens maskulinitet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Jemt; [2018]
  Nyckelord :Hegemonisk maskulinitet; Orientering; Subjektposition;

  Sammanfattning : Fotboll är en sport som säger sig stå för inkluderande, egalitära värderingar. Svenska Fotbollsförbundet strävar efter att föregå med gott exempel, vilket innebär att fotboll ska motverka alla former av diskriminering och bidra aktivt till jämställdhet och samhällsnyttiga värderingar och värden. LÄS MER

 2. 2. ”Time to let the world know. My next destination is…” : en kvalitativ fallstudie av spelarövergångar inom professionell europeisk klubblagsfotboll som digitalt medieevent

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johannes Nilsson; Dag Svensson; [2016]
  Nyckelord :medieevent; medialisering; kommodifiering; celebritization; fotboll; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur den europeiska proffsfotbollens spelarövergångar kan förstås som digitala medieevent samt hur samhälleliga metaprocesser tar sig uttryck i medieeventet. Studien är en fallstudie som grundar sig i en kvalitativ innehållsanalys med empiriskt material som utgörs av olika former av medieinnehåll som rör sig kring medieringen av Zlatan Ibrahimovic och Paul Pogbas övergångar till Manchester United sommaren år 2016. LÄS MER

 3. 3. Motivationsklimat i fotbollens elitförberedande verksamhet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Michael Nilsson; Karl Andersson; [2015]
  Nyckelord :Motivational climate; youth sports; performance climate; mastery climate; achievement goal theory; self determination theory; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka motivationsklimat inom ungdomsakademier i elitfotbollen i Stockholm med hjä̈lp av följande frågeställningar: - Vad innebär ett prestations- och resultatorienterat motivationsklimat för chefer och tränare inom akademin? - Vilket motivationsklimat prioriteras i akademiverksamheten? - Upplever tränarna att motivationsklimatet ger effekter i termer av inre motivation och långsiktig idrottslig framgång? - Vilka metoder används i praktiken för att skapa önskvärt motivationsklimat? Metod Studien är en kvalitativ sådan. Arbetet har använt sig av en triangulering i två elitföreningar i fotboll, inkluderat två intervjuer med akademichefer, fyra intervjuer med akademitränare, samt en observation. LÄS MER

 4. 4. Intäktsredovisning : i elitidrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Robinzon Högstedt; Angela Lötvall; [2013]
  Nyckelord :revenue recognition; revenue; income; accrual; accrual accounting; realization; intäktsredovisning; erkännande; realisation; prestation; ideell förening; idrottsAB; fotboll; ishockey; Allsvenskan; Elitserien;

  Sammanfattning : Studien studerar intäktsredovisningen i idrottens elitverksamhet. Studien är inriktad mot ishockeyns Elitserie och fotbollens Allsvenska. Syftet med studien är att undersöka vilka problem som kan uppstå i intäktsredovisningen och förklara dem. LÄS MER

 5. 5. Sandvikens Fotbollsstadion, Vasa, Finland : Fotbollsstadion som ett stadsdelscentrum. Tillbyggnad av skyddad stadion från 1937.

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ruusa Rossi; [2013]
  Nyckelord :Sandviken; Vasa; fotbollsstadion; arena; stadsdelscentrum; tillbyggnad; urban generator; kulturhistorisk miljö;

  Sammanfattning : Sandvikens stadsdel i Vasa är under utveckling. Stadsdelen präglas av stora kontraster mellan det natursköna havsnära läget och den genomklyvande motorvägen. Strukturen är storskalig, dels på grund av trafiklösningarna, dels till följd av att det är här som stadens idrottsanläggningar samlats. Bostadsbebyggelsen är begränsad. LÄS MER