Sökning: "fotbollsgymnasium"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet fotbollsgymnasium.

 1. 1. Vilka når elitfotboll? : En undersökning om elevers väg till elitlagen genom NIU-fotboll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Schyberg; Christian Lanzenberg; [2019]
  Nyckelord :NIU-fotboll; elitfotboll; kvantitativ; fotbollsutbildning; fotbollsgymnasium;

  Sammanfattning : Abstract  Within the Swedish upper secondary school there are special sports courses with the aim of giving the students an opportunity to combine studies and their specific sports. In this essay, the outcome of a NIU football secondary school education and the ability of the schools to educate elite players is studied. LÄS MER

 2. 2. Kostvanor hos ungdomar på fotbollsgymnasium

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet

  Författare :Malin Sjöbäck; Mathilda Enström; [2019]
  Nyckelord :Health promotion; Theory of planned behavior; eating habits; Swedish Olympic Committee s diet recommendations; young soccer players; Hälsopromotion; teori om planerat beteende; kostvanor; Svenska Olympiska Kommitténs kostrekommendationer; unga fotbollsspelare.;

  Sammanfattning : Idrottande ungdomar gör inte alltid hälsosamma matval och rätt näring är en förutsättning för att orka de fysiska kraven som ställs på fotbollsspelare. Syftet med studien var att kartlägga kostvanor hos ungdomar på fotbollsgymnasium och jämföra resultaten med Svenska Olympiska Kommitténs kostrekommendationer. LÄS MER

 3. 3. Lärande av spelförståelse i fotboll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Julio Cesar Mosele; [2014-11-11]
  Nyckelord :Spelförståelse; Spelförståelse; Speluppfattning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker fotbollsinstruktörers undervisning på fotbollsgymnasium i VästraGötalandsregionen, fotbollsinstruktör är en term som betecknar läraren i ämnet fotboll. Studiensstyrande frågeställningar forskar kring instruktörers uppfattningar och erfarenheter kringspelförståelse i fotboll, samt deras metodval i en undervisning som riktar sig mot spelförståelseoch lärande. LÄS MER

 4. 4. Vi är skolan : En undersökning av samarbetet mellan svenska NIU fotbollsgymnasium och fotbollsakademier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :David Anello; Hallbäck Rasmus; [2014]
  Nyckelord :football schools; football; academies; NIU; cooperation; Akademier; Fotbollsgymnasium; Fotbollsklubb; Samarbetsakademier; Samarbetsgymnasium; utbildning; NIU.;

  Sammanfattning : Background: There is a newly founded national sports education program. This newly founded national sports program comprises of several different sports of which football is one of them. LÄS MER

 5. 5. ”Fotbollen är det jag brinner för” : En kvalitativ intervjustudie om elitfotbollsspelares vardag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Leonartsson; Jonas Forsberg; [2014]
  Nyckelord :elit investment and cooping ability; stress; soccer; stress; stresshantering; återhämtning; föräldrarstöd; elitsatsning; fotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka unga elitfotbollsspelares förhållningssätt och inställning till sin elitsatsning.Frågeställningar:• Hur upplever unga elitfotbollsspelare stress och återhämtning?• Hur upplever unga elitfotbollsspelare sina föräldrars närvaro och reaktioner påprestation?• Vilka förutsättningar upplever spelarna finns för att uppnå sina mål?MetodVi har genomfört en kvalitativ intervjustudie, där sammanlagt sex spelare från två av Stockholms storklubbar deltog (klubb med A-lag i Allsvenskan eller Superettan). LÄS MER