Sökning: "fotbollshuliganism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet fotbollshuliganism.

 1. 1. Skingra er! : Upploppsbrotten och den straffrättsliga problematiken kring gamla brottsbestämmelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Jäger; [2018]
  Nyckelord :upplopp; våldsamt upplopp; ohörsamhet mot ordningsmakten; brott mot allmän ordning;

  Sammanfattning : Reglerna i början av brottsbalkens sextonde kapitel är sedan brottsbalkens tillkomst oförändrade. Ordalydelsen är näst intill densamma sedan revideringen av 1864 års strafflag som gjordes år 1948. LÄS MER

 2. 2. Vad menar medierna egentligen med en huligan?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Stefan Larsson; Ramo Holmbom; [2018]
  Nyckelord :“ Huligan”; “Fotboll”; “Sensationsjournalistik”; “ Fallstudie”; “Media”;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Sedan tidigare har forskning haft svårt att definiera begreppet huliganism. Som förklaring har forskaren Aage Radmann bland annat kommit fram till att det är huliganism när medierna använder det begreppet. LÄS MER

 3. 3. ”Ja då ses vi på lördag!" : En semiotisk analys av spelreklam för Stryktipset, med myten om fotbollshuliganism som utgångspunkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rikard Aronsen; Mattias Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Hooligans; Casuals; Football Culture; Svenska Spel; Stryktipset; Semiotics; Myths; Huliganer; Casuals; Fotbollskultur; Svenska Spel; Stryktipset; Semiotik; Myter;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa studien har två reklamfilmer granskats och analyserats utifrån en semiotisk analysmetod med denotation, konnotation och myter som huvudfokus. Efter analysen har även en jämförelse mellan reklamfilmerna genomförts. LÄS MER

 4. 4. Hallandspostens skildring av fotbollshuliganismen : En redogörelse mellan årtiondena 1970 till 2010

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :berat sulejmani; [2014]
  Nyckelord :fotboll; fotbollshuliganism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kunna slåss, våga slåss och aldrig backa : En kvalitativ studie om fotbollshuliganismens påverkan på individen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Klara Thun; Lina Brandin; [2014]
  Nyckelord :Hooligan; firm; fellowship; social bond; shame and pride; Huligan; firma; gemenskap; sociala band; skam och stolthet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en socialpsykologisk och kvalitativ undersökning som syftar till att förstå hur man kan, utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv förstå varför vissa individer ansluter sig till en huliganfirma och varför de stannar kvar. Fotbollshuliganism blev som störst i Sverige på 1990-talet och det pågår ett arbete i samhället för att försöka minska detta samhällsproblem då huliganismen innebär våld och vandalisering. LÄS MER