Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. En studie om marknadsnoterade fotbollsklubbar : Balansgången mellan finansiell lönsamhet och sportslig framgång

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emil Nordh; Marcus Holmberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 1983 genomfördes den första marknadsnoteringen av en fotbollsklubb. Sedan dess har flera klubbar marknadsnoterats och även avnoterats. År 2018 finns det 23 marknadsnoterade fotbollsklubbar i Europa. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan sportslig framgång och ekonomisk ställning för fotbollsklubbar i Allsvenskan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :August Theorin; Fredrik Bornebusch; [2018]
  Nyckelord :Sports success; Economic success; Net sales; Cash flow; Equity; Sports management; Allsvenskan; Football; Sportslig framgång; Ekonomisk framgång; Nettoomsättning; Kassaflöde; Eget kapital; Sports management; Allsvenskan; Fotboll;

  Sammanfattning : Bakgrund-Fotboll har gått från att vara en hobby till en professionell kommersialiserad industri därekonomi spelar en allt viktigare roll. En fotbollsklubb arbetar med flera dimensioner avframgång. Först och främst den sportsliga framgången som kan vara fotbollsklubbars tabellplacering eller antal titlar. LÄS MER

 3. 3. Ett modernt sätt att vinna poäng : Hållbarhetsredovisning i svenska elitfotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Jacob Cronhag; Mattias Pilebäck; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Sustainability; CSR; Citizenship; Football Clubs; Legitimacy; Allsvenskan; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhet; CSR; Samhällsengagemang; Fotbollsklubbar; Legitimitet; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Svensk fotboll är den största folkrörelsen i Sverige och engagerar miljontals människor varje år. Elitklubbarna lägger stora resurser på hållbarhetsarbete i olika former för att ge tillbaka till samhället, och stärka den egna klubben. LÄS MER

 4. 4. Bollen är rund, allt kan hända : Ekonomistyrning i Allsvenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonna Andersson; David Åberg; [2017]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; styrmedel; Allsvenskan; fotbollsklubbar; ideell förening; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Titel: Bollen är rund, allt kan hända - Ekonomistyrning i Allsvenska fotbollsklubbar   Författare: Jonna Andersson och David Åberg   Handledare: Krister Bredmar   Bakgrund: De senaste åren har flera fotbollsklubbar hamnat i ekonomisk kris och hotats av konkurs. Styrning är komplex då intäkter och kostnader är beroende av sportsliga fram- och motgångar. LÄS MER

 5. 5. Full Fart Framåt, Håll Tätt Bakåt?! : En studie om ekonomi och sportsliga resultats inverkan på allsvenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :John Hägerstrand; Filip Olsson; [2017]
  Nyckelord :Sport performance; financial performance; Allsvenskan; football; Sportslig framgång; ekonomi; fotboll; Allsvenskan;

  Sammanfattning : The economics of football during the last decades has gone through a dramatic transformation. The most considerable change for both European and Swedish football clubs, is the ongoing increase of total revenues. Despite increasing revenues, several clubs experience financial problems and difficulties. LÄS MER