Sökning: "fotbollsklubbar ekonomi"

Visar resultat 6 - 10 av 26 uppsatser innehållade orden fotbollsklubbar ekonomi.

 1. 6. UEFA Financial Fair Play –Förändring inom regelverket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Enlil Mirza; Nebojsa Todorovic; [2016-03-16]
  Nyckelord :Fotbollsekonomi; UEFA; FFP; regelverk; åtstramning; förändring.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussionFotboll är världens största sport och fotbollsklubbar fyller viktiga funktioner isamhället. En ekonomiskt ohållbar situation uppstod bland europeiska fotbollsklubbarsom UEFA angrep med införandet av FFP-regelverket. LÄS MER

 2. 7. Identifiering och analysering av faktorer som Påverkar fotbollsövergångsummor

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Adib Kamal; Patrick Zarabi; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete, inom matematisk statistik och Industriell Ekonomi, består av två delar. Syftet med den första delen är att, med hjälp av en multipel linjär regression, skapa en prediktionsmodell för priset på transferövergångar för fotbollsspelare. Datan för studien samlades från den tyska hemsidan transfermarkt.co. LÄS MER

 3. 8. Svenska Elitfotbollsklubbars Ekonomiska Situation : en studie om sambandet mellan ekonomisk utsatthet och sportsligt resultat

  L3-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :John Hägerstrand; Kristofer Mårtensson; Filip Olsson; Adam Sundberg; [2016]
  Nyckelord :Ekonomi; Sportsligt resultat; Fotbollsklubbar; Fotboll;

  Sammanfattning : Svensk Elitfotboll har på senare år blivit en bransch där pengar har fått en allt större roll. Bland annat har löner till spelare ökat och till det stora hela behöver en klubb inom svensk elitfotboll ha en god ekonomi, dels för att kunna konkurrera med andra klubbar men även för att erhålla elitlicens från Svenska Fotbollsförbundet. LÄS MER

 4. 9. Financial Fair Play – Ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :André Olsson; [2015]
  Nyckelord :Allsvenskan; Ekonomi; fotboll; Financial Fair Play; globalisering; Uefa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska herr elitfotbollsklubbar förhåller sig till de europatäckande regelverket Financial Fair Play. Vilka eventuella utmaningar och begränsningar det kan innebära samt möjliga konsekvenser. LÄS MER

 5. 10. Ekonomin i internationella fotbollsklubbar : En studie om påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jesper Frödin-Glad; Marcus Lindholm; [2014]
  Nyckelord :Förädlingsvärde; Kassaflöde; Vöpels modell; Fotbollsklubbar;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar den ekonomiska ställningen hos internationella fotbollsklubbar med en omsättning på över 40 miljoner euro. Metod: Studiens metod utgörs av en empirisk dokumentstudie där årsredovisningar och andra finansiella rapporter granskas. LÄS MER