Sökning: "fotbollsspelare"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet fotbollsspelare.

 1. 1. Skadefrånvarons inverkan på upplevt stöd och upplevd statusposition i laget : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Simon Lännevall; [2020]
  Nyckelord :Social support; sport injury; soccer; football; sport rehabilitation; sport psychology.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skador inom idrotten är vanligt förekommande, inte minst inom fotbollen. Många studier lägger fokus på den fysiologiska aspekten i rehabilitering. Det har dock visats att socialt stöd är av vikt för en lyckad skaderehabilitering. LÄS MER

 2. 2. Biobaserade material i fotbollsbenskydd

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Emil Gribbling; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; bio-based polymers; materials selection; Hållbar utveckling; biobaserade polymerer; materialval;

  Sammanfattning : I takt med att fossila resurser begränsas och allmänhetens krav på miljövänliga alternativ ökar, har utvecklingen av biobaserade plaster tagit fart. Nya framsteg i form av fler material, innovativa tillverkningsprocesser och förbättrade egenskaper har gjort att applikationsområdet nu sträcker sig från engångsartiklar med krav på nedbrytbarhet, till tekniska och ingenjörsmässiga applikationer. LÄS MER

 3. 3. Ett Tränat Öga

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Isac Steinmo; [2020]
  Nyckelord :talent; elite investment; academy coaches; players; parents;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom fotbollen råder det oenighet kring definitionen av begreppet talang. Vissamenar att talang utgörs av medfödda egenskaper, andra hävdar att talang bildas vid mycketträning. Ändå är talang hos unga fotbollsspelare en central del av den akademi som finnsinom fotbollsklubbar med elitambitioner. LÄS MER

 4. 4. ”Du är en fotbollsspelare, och det är vad du är helt enkelt” : En kvalitativ undersökning gällande tidigare elevers och nuvarande sista årselevers upplevelser av ett fotbollsgymnasium

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ted Åhlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. För eller emot bojkott? Argumentationsanalys av ställningstaganden till fotbolls-VM 2022 i Qatar.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Seyran Khaledian; [2020]
  Nyckelord :Fotbolls-VM; mänskliga Rättigheter; Qatar; bojkott; gästarbetare; FIFA; fotboll; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas den aktuella och pågående debatten gällande det kontroversiella beslutet om att fotbolls-VM ska hållas i Qatar 2022. Syftet med denna uppsats är att redogöra de olika ställningstaganden för eller emot bojkott utav fotbolls-VM i Qatar 2022 utifrån åtta stycken svenska artiklar. LÄS MER