Sökning: "fotbollstalanger"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet fotbollstalanger.

 1. 1. Från dröm till elitspelare : Fotbollstalangers tal om sina möjligheter att utvecklas till etablerade fotbollsspelare på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Claes Asplund; Povel Fridefors; [2012]
  Nyckelord :elit; etablerad; fokusgrupp; fotboll; talang; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrunden tilldenna studie grundade sig på hur få unga fotbollstalanger, som verkligen blev etablerade fotbollsspelare inom elitfotbollen. Tidigare forskning berör olika faktorer som påverkar detta fenomen, men just spelarnas egna tal om sina möjligheter att bli etablerad elitfotbollsspelare saknades. LÄS MER

 2. 2. Efter Bosölägret - till Allsvenskan eller Korpen? : En kvantitativ uppföljning av Stockholmsfotbollens största talanger födda 1983-1989

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Erik Löfström; Patrik Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Talangutveckling; Stff; Karriärövergångar; Fotboll; Elitsatsning;

  Sammanfattning : SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Syftet med denna uppsats var att undersöka vad som hänt med Stockholms fotbollstalanger födda 1983-1989 både på och utanför fotbollsplanen. Avsikten var att skapa ett underlag för Stockholms Fotbollförbund (StFF) som de ska kunna använda för att förbättra talangutvecklingen inom stockholmsfotbollen. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till att 18-19-åriga manliga fotbollstalanger avslutar sin tipselitsatsning, samt deras syn på sin tid i tipselit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Malin Carlsson; Björn Ekmark; [2007]
  Nyckelord :dropout; elitsatsning; idrottsmiljö; talangutveckling; ungdomsidrott;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka den idrottsspecifika bakgrunden och direkta orsaker till att 18-19-åriga manliga fotbollsspelare i tipselitlag slutar med tipselit. Intervjuer genomfördes med tio före detta tipselitspelare i södra Sverige och analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. LÄS MER