Sökning: "fotmuskelstyrka"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fotmuskelstyrka.

  1. 1. Den intrinsica fotmuskelstyrkans inverkan på sprint- och hopprestanda samt balans hos friska individer i åldern 14 till 55 år: En systematisk litteraturgranskning och narrativ syntetiserande analys

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

    Författare :Christer Jansson; Ludvig Milton; [2021]
    Nyckelord :IFM; intrinsic foot muscle; toe flexor strength; jump; sprint; balance; IFM; intrinsica fotmuskler; fotmuskelstyrka; tåflexor; hopp; sprint; balans;

    Sammanfattning : Bakgrund: De intrinsica fotmusklerna (IFM) har potential att påverka idrottslig prestation som hopp, sprint samt balans direkt genom påverkan av muskelstyrkan eller indirekt genom påverkan på det mediala-longitudinella fotvalvet. Ett växande antalet studier visar samband mellan träning av IFM och idrottslig prestation, dock råder ingen konsensus och motstridiga resultat finns. LÄS MER