Sökning: "fotografiets betydelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden fotografiets betydelse.

 1. 1. Urban Sounds : Interactive feel of urbanization

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sandra Ackefjord; Young-Jae Peder Tuvesson; [2019]
  Nyckelord :Audiovisual; sustainability; interactive experience; well-being; urbanization; Audiovisuell; hållbarhet; interaktiv upplevelse; välmående; urbanisering.;

  Sammanfattning : To make use of animation and audio as a media to convey a sense of change, was an important aspect when we chose to focus on urbanisation. It is an opportunity that allows the participants to discuss how influenceable we are to the sounds we hear in our surroundings. LÄS MER

 2. 2. Fotografiet och Museet : Fotografiet som museiföremål, kulturarv och levande berättelse

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Nils Emil Nilsson; [2015]
  Nyckelord :museum museologi bildarkiv fotografi kulturhistoriska bilder;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att utforska fotografiet som museiföremål, kulturhistoriskt medium och arbetet med fotografier inom det kulturhistoriska rummet. Ämnet är avgränsat till den analoga bilden, dokumentärfotografi och fotografiet som kulturhistoriskt medium, aspekter som museer arbetar med. LÄS MER

 3. 3. ”Vilken betydelse har Instagram för dig?” : - En kvantitativ undersökning kring betydelsen av Instagram för kvinnor och män i åldern 13-30 år

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Frida Grunewald; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractDenna studie har undersökt fotodelningsapplikationen och det sociala nätverket Instagram. Syftet med undersökningen har två utgångspunkter men kan relateras till varandra. Dels avser studien att undersöka hur ofta informanterna använder Instagram samt hur stor vikt de tillskriver applikationen som en del av deras liv. LÄS MER

 4. 4. Fotografiets betydelse för människan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Ida Karlsson; [2007]
  Nyckelord :fotografi; foto; appropriation; objektifiering; noem; motminnen;

  Sammanfattning : I uppsats och gestaltning vill jag lyfta fram och undersöka människors förhållande till det privata fotografiet. Både ur aspekten varför människor väljer att fotografera men också hur och vad som representeras i fotografier. LÄS MER