Sökning: "fotografisk konst"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden fotografisk konst.

 1. 1. På tal om fotografi: "folk tycker att det finns regler" : En undersökning om ungdomars fotograferande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Anja Liljefors; [2013]
  Nyckelord :Instagram; sociala medier; kommunikation; fotografi; informellt lärande;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om att ta bilder/fotografera i kontexterna Instagram och Fotografisk bild i gymnasieskolan och bygger på en fallstudie med några gymnasieungdomar. Syftet med undersökningen är att få större förståelse för hur ungdomar tänker när de publicerar bilder på Instagram och när de löser uppgifter i skolan. LÄS MER

 2. 2. Skugga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Wenche Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :skuggor; fotografi; fotografisk konst;

  Sammanfattning : Examensarbetet behandlar skuggor i främst fotografisk konst. Frågeställningen lyder. Vad är skuggor? Hur kan de användas i konst? Jag avser genom dessa frågor att finna exempel i konsten och sätta fokus på de egenskaper skuggan kan ge en bild. LÄS MER