Sökning: "fotomontage"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet fotomontage.

 1. 1. Det filmiska ögat : En undersökning av konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom fotomontaget ”Den dagen, den sorgen” på Karlaplans station

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2018]
  Nyckelord :bildkonst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; fotomontage; dada; John Heartfield; genius loci; Metropolis; Fritz Lang; Apocalypse Now; Mörkrets hjärta; Joseph Conrad; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; Ebba Grön; punk; Karlaplan; konstvetenskap; visuell retorik; Johan Eriksson.; Larseric Vänerlöf;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom en närstudie av fotomontaget ”Den dagen, den sorgen på Karlaplans tunnelbanestation i Stockholm.  Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Hur spelar ”Den dagen den sorgen” upp sin mening och hur tas denna emot av betraktaren i tunnelbanekontexten vid Karlaplan?   Två underfrågor kompletterar frågeställningen: 1. LÄS MER

 2. 2. Förstärkt natur : metoder för att undersöka landskapselement i ett naturområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Andersson; [2017]
  Nyckelord :metod; landskapsarkitektur; natur; upplevelser; fullskala;

  Sammanfattning : I det här arbetet har jag med subjektiva, intuitiva metoder undersökt ett naturområdes utmärkande landskapselement. Jag har också undersökt vad som händer när ett landskapselement förstärkts. LÄS MER

 3. 3. Scan, Cut, Unfold : A Critical Analysis of The Swedish Review of Architecture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Stella Reijo; [2015]
  Nyckelord :publication; magazine; swedish review of architecture; collage; photo-montage; history; villa; home; tidskrift; tidskriften arkitektur; collage; montage; fotomontage; kollage; publikation; arkitektur; sveriges arkitekter; arkitekturhistoria; villa; sommarhus;

  Sammanfattning : I have zoomed in and out, cut and pasted, simplified and exaggerated my way through twelve shelf metres of Swedish architecture history. My ambition with this project has been to understand how Swedish architecture has been narrated in The Swedish Review of Architecture - tidskriften Arkitektur - during the 113 years the publication has existed. LÄS MER

 4. 4. BILDPRODUKTION MED BARNS LÄRANDE I FOKUS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Nathalie Fjäll; [2015]
  Nyckelord :3D visualisering; produktutveckling lärande för mellanstadiebarn;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att skapa kunskap och reflektion för mellanstadiebarn för att bidra till folkbildning i samhället och hjälpa till i arbetet med att göra Jönköpings läns museum till nästa generations museum samt Sveriges bästa museum. För att kunna skapa kunskap och reflektion har bilder av miljöer från 1600-talets Visingsborg tagits fram och kombinerats med bilder från nutiden. LÄS MER

 5. 5. DEN BEARBETADE VERKLIGHETEN : En studie om den bearbetade bilden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Madeleine Johansson; [2013]
  Nyckelord :Nyheter; bilden; bearbetning; montage; retusch; iscensatt; fotografi;

  Sammanfattning : Den bearbetade bilden används allt oftare, i allt från modereportage till nyhetssammanhang. I takt med att användningen av denna typ av bilder ökar måste betraktaren också lära sig att kritiskt analysera bilden för att den inte skall förlora all trovärdighet. LÄS MER