Sökning: "foucault styrningsrationalitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden foucault styrningsrationalitet.

 1. 1. Läsfrämjande insatser för socialt utsatta barn : Ett foucauldianskt perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lena Wiktorin; [2016]
  Nyckelord :Reading promotion; Children in public care; Social assistance; Governmentality; Education; läsfrämjande; barn i samhällets vård; ekonomiskt bistånd; styrningsrationalitet; utbildning;

  Sammanfattning : This master’s thesis focuses on educational discourse as it appears in texts about reading promotion interventions directed towards children in public care and children in families with long-term financial assistance. Three case studies of interventions are presented: Skolfam, Paired Reading and Letterbox Club Sweden. LÄS MER

 2. 2. "Oroliga barn har vi ju ganska gott om och de stör ju undervisningen"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christel Henriksson; [2007]
  Nyckelord :diagnos; diskursanalys; Foucault; kategorisering; planeringstid;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att belysa hur elever kategoriseras i samtal om lärares professionella verksamhet och vad detta kan betyda för det specialpedagogiska fältet. Arbetet visar på hur lärare i samtal om arbetsplanering kategoriserar elever för att göra sitt arbete begripligt. LÄS MER