Sökning: "fouling"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet fouling.

 1. 1. GAC filter Design Criteria for Wastewater Treatment for Removal of Organic Micropollutants – A Literature Review

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Bhargav Reddy Elavarthi; [2021]
  Nyckelord :micropollutants; activated carbon filtration; empty bed contact time EBCT ; pharmaceuticals; breakthrough curves; adsorption; PFOS; carbon use; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Granular Activated Carbon (GAC) is nowadays suggested as a fourth (quaternary) treatment step at municipal wastewater treatment plants to remove certain chemicals and particularly organic micropollutants (OMPs). This work investigated the different factors that affect the performance of the GAC filter for the removal of micropollutants in a municipal wastewater treatment plant. LÄS MER

 2. 2. Modeling transport phenomena with COMSOL Multiphysics - Adsorptive membrane fouling in lignocellulosic biorefineries and lessons learned from it

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Linnéa Petersson; [2020]
  Nyckelord :QCM-D; Quartz crystal microbalance with dissipation monitoring; Hemicellulose; GGM; Galactoglucomannans; Adsorption; Membrane fouling; COMSOL; Chemical engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The separation of hemicelluloses, like glactoglucomannans, from lignocellulosic process streams is an important step in building profitable lignocellulosic biorefineries. The most common method for the separation is membrane filtration, however, it has the draw-back of being sensitive to membrane fouling. LÄS MER

 3. 3. Källspårning och åtgärdstekniker för PFAS från återvinningsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jenny Nilsson; [2020]
  Nyckelord :PFAS; sources; treatment; recycling plant; sampling;

  Sammanfattning : SÖRAB:s återvinningsanläggning (ÅVA) i Hagby hanterar olika typer av avfall som t.ex. bygg- och rivningsavfall, textilier, grovavfall från hushåll, trädgårds-, elavfall samt farligt avfall. Vatten från behandlings- och lagringsytorna samlas upp, provtas och renas i anläggningens vattenreningsanläggning. LÄS MER

 4. 4. Prestandaanalys vid rengöring av värmeväxlare i fjärrvärmecentral för småhus : Fallstudie på rengöring av en värmeväxlare för småhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Juma Alkhuder; Sandra Johansson; [2020]
  Nyckelord :Heat Exchanger; Cleaning of Heat Exchanger; District Heating; CIP; Return Temperature; Supply Temperature; Värmeväxlare; Rengöring av Värmeväxlare; Fjärrvärme; CIP; Returtemperatur; Framledningstemperatur;

  Sammanfattning : Försmutsning av plattvärmeväxlare i fjärrvärmecentraler minskar avkylningen av det cirkulerande vattnet i fjärrvärmenätet. Detta ökar behovet av värmeproduktion i fjärrvärmeverket vilket medför ökade utsläpp av växthusgaser. Mängden försmutsning beror på vattnets kvalitet och material i systemet. LÄS MER

 5. 5. Theoretical and Experimental Characterizationof a Soft Polymer Heat Exchanger forWastewater Heat Recovery

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Sixiang Lyu; [2020]
  Nyckelord :polymer heat exchanger; wastewater; heat recovery; heat transfer enhancement; oscillation i; polymervärmeväxlare; avloppsvatten; värmeåtervinning; förbättring av värmeöverföring; svängning;

  Sammanfattning : Wastewater released from showers, sinks, and washers contains a considerable amount of wasteheat that can be recovered by using a heat exchanger. Conventional metal heat exchangers for wastewater heat recovery have common problems of corrosion, fouling and clogging, which makes it necessary to develop a new type of heat exchanger for such low-grade thermalenergy recovery applications. LÄS MER