Sökning: "foundation reinforcements"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden foundation reinforcements.

 1. 1. Åtgärdsplan mot sättningsskador : En allmän jämförelse mellan pålning- och geopolymermetoden.

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Israel Leyton; [2017]
  Nyckelord :Settlement damages; piling; geoplymer metohd; foundation reinforcements; Sättningsskador; pålning; geopolymermetoden; grundförstärkningslösningar;

  Sammanfattning : Efterfrågan av grundförstärkningsarbeten har ökat markant och blir alltmer vanligare runtom i världen. I dagsläget finns ett flertal lösningar till sättningsskador, och likaså även deolika faktorerna som avgör vilken som är lämpligast att använda. LÄS MER

 2. 2. Påbyggnation av befintlig betongbyggnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Samuel Wikström; [2017]
  Nyckelord :Påbyggnad; betong; trä; pelare; lastnedgång; kontor.;

  Sammanfattning : Vid undersökningen av huruvida en påbyggnad kan göras eller inte är det flertalet saker som behöver beräknas, resoneras fram och bestämmas för att komma vidare i projektet.Målsättningen med projektet var att ta reda på om en befintlig byggnad kunde byggas på med fler våningar samt om några slutsatser rörande liknande projekt skulle kunna dras. LÄS MER

 3. 3. Samordning av fiberförläggning och förstärkningsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Jonas Hagström; Daniel Eriksson Nilsson; [2016]
  Nyckelord :optofiber; förstärkningsåtgärder; kanalisation; svalöv; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project will analyze the current situation for fiber routing. It will research how well planned excavations on the roads and their restorations are today. The project will also study how often road reinforcements and fiber routing are applied simultaneously and how experts perceive the situation. LÄS MER

 4. 4. Ombyggnation av en svetscell : Utformning av inmatningssystemet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Kristoffer Alvarsson; [2015]
  Nyckelord :svetscell; inmatningssystem; design; produktionsteknik;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett projekt som startats på uppdrag av Morgan Sahlin vid Wermland Mechanics AB i Töcksfors och handlar om att se över samt utveckla ett inmatningssystem till en svetscell. Projektet görs i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 vid Karlstads universitet och omfattar 22,5 hp. LÄS MER

 5. 5. Samverkansgrundläggning i relation till pålning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Christoffer Schunnesson; [2008]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Below every building there is a different type of foundation work, it can comprise point carried piles or floating piles that pursues down the loads in the ground. A foundation work without piles could also be used, but big subsidence can arise in particular at bigger building constructions, it is however most important that the differentiate subsidence becomes too big. LÄS MER