Sökning: "four step model"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade orden four step model.

 1. 1. Audionomens perspektiv på par-handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Birgitta Wallström-Berg; [2021-01-05]
  Nyckelord :Peer-learning; supervisor; clinical education; Par-handledning; handledare; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Background: The role of supervising audiology students has received an increased amount of attention since the introduction of the peer-learning model a few years back. Peer-learning is a model used during the students’ clinical practice. It has a specific structure based on two students actively working together as peers. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Leila Khasjimdsjanova; Jasmin Nejati; [2021]
  Nyckelord :Endometriosis; Experience; Pain; Women; Quality of life; Endometrios; Erfarenheter; Livskvalitet; Kvinnor; Smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk och gynekologisk sjukdom som drabbar vartionde kvinna i Sverige. Endometrios innebär att endometrieceller frånlivmoderslemhinnan växer utanför livmodern och hamnar på andra ställen än sinnaturliga plats vilket yttrar sig i olika symtom där smärtan är vanligast. LÄS MER

 3. 3. Using remote sensing and land abandonment as a proxy for long-term human out-migration. A Case Study: Al-Hassakeh Governorate, Syria

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Berit Mohr; [2021]
  Nyckelord :geography; GIS; remote sensing; Syria; vegetation indices; land abandonment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The topic of human migration and displacement has become more important in recent years and will continue to do so in the following decades. Voices become louder claiming that climate change is a driving factor for increased displacement and migration. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonals erfarenhet av hot och våld relaterat till vårdandet av patienten : - en kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elina Gustafsson; Caroline Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Ambulance personnel; assault; attitude; experience; healthcare personnel; nurse; nursing; paramedics; patient; perception; prehospital; threats; violence; Ambulanspersonal; attityd; erfarenhet; hot; omvårdnad; patient; prehospital; sjuksköterska; sjukvårdare; upplevelse; våld; vårdpersonal; överfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt rapporter ökar våldet i Sverige och de visar även på att hot samt våld är vanligare inom vissa arbetsbranscher. Ambulanspersonal har en stor uppgift att ge vård oavsett vem eller vilken situation de möter. LÄS MER

 5. 5. Nearly four decades later: Is accounting still useful in predicting business failure? Probabilistic business failure prediction on Nordic manufacturing firms

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Linus Haglund; Martin Roe Olufsen; [2021]
  Nyckelord :Business failure prediction; Probit analysis; Financial ratio analysis; IFRS; Decision relevance of accounting;

  Sammanfattning : With the aim of examining whether accounting-based failure prediction models still can be used effectively, this thesis investigates how well prediction models classify a modern sample of firms applying IFRS. In doing so, this thesis anchors on the Skogsvik (1987) study and performs a three-step plan. LÄS MER