Sökning: "fourieranalys"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet fourieranalys.

 1. 1. Radon, radar och representationsteori

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Mattias Byléhn; Rahim Nkunzimana; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar grunderna i harmonisk analys på sfären S2 och den reducerade HeisenberggruppenH1. Vi presenterar grundläggande terminologi för unitära representationer ochvisar hur man kan utvidga grundläggande koncept från Fourieranalys till sfären och Heisenberggruppen. LÄS MER

 2. 2. Laborativt arbete inom fourieranalys och motivation till matematikinlärning : Utvärdering och vidareutveckling av en laboration inom fourieranalys och ljudbehandling vid Vetenskapens Hus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Nikolai Artjomenkov; [2019]
  Nyckelord :Motivation; interest; education; lab exercise; Fourier analysis; frequency spectrum; mathematics; physics; technology; sound; music; digitalization; frequency spectrum; Motivation; intresse; undervisning; laborativt arbete; fourieranalys; matematik; fysik; teknik; ljud; musik; digitalisering; frekvensspektrum;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker om ett skolprogram på Vetenskapens Hus har förmågan att skapa en bro mellan gymnasieelevers matematikkunskap, universitetsmatematik och dess praktiska tillämpning för att därmed öka deras intresse och motivation för inlärning av matematik- och fysikämnen. Skolprogrammets tema är fourieranalys och dess tillämpning inom ljudsyntes och digital ljudbehandling (DSP). LÄS MER

 3. 3. Optimering av distorsionseffekt med hjälp av Fourieranalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Henrik Sundin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In music performers and music-making are oftenused different distortion effects to give the desiredcharacter on the individual sound sources andinstruments. These have different names (fuzz,distortion, overdrive) depending on the character. LÄS MER

 4. 4. Komplexanalytiska metoder inom talteori

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Edvin Listo Zec; Emma Ekberg; Gustav Lindwall; Jessica Fredby; Robin Andersson; Sofia Toivonen; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammandragI det här kandidatarbetet redogör vi för bevis av tre klassiska satser från talteorin. Vi kommeratt bevisa primtalssatsen, två- och fyrkvadratssatsen och Dirichlets sats om primtal i aritmetiskaföljder. LÄS MER

 5. 5. Stabila approximationer av ett illaställt Cauchy-problem för värmeledningsekvationen i flera lager

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/BeräkningsmatematikTekniska högskolan

  Författare :Fredrik Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Inversa problem; illaställt; regularisering; finita differenser; värmeöverföring;

  Sammanfattning : I den här kandidatuppsatsen betraktar vi ett illa ställt Cauhy-problem för värmeekvationen i tunna väggar. Problemet kan matematiskt formuleras som: givet brusiga mätningar u x(L, t) och u(L, t) av ux(L, t) och u(L, t) längs linjen x = L bestäm lösningen för u(x, t) för 0 ≤ x, där u uppfyller värmeledningsekvationen ut = ((x)ux)x. LÄS MER