Sökning: "främja hälsoarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden främja hälsoarbete.

 1. 1. Hälsoarbetet i grundskolan : En kvalitativ intervjuundersökning om hälsopedagogens, rektorernas och kommunens hälsoarbete på grundskolor i Stockholms stad.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Felicia Söderström; Andrea Liljeström; [2019]
  Nyckelord :Hälsa Hälsopedagog Hälsoarbetet i grundskolan kvalitativ intervjustudie rektorer hälsopromotion hälsofrämjande förebyggande hälsoperspektiv GIH;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka hur hälsoarbetet såg ut rörande hälsofrågor kring fysisk aktivitet och hälsosam kost för att främja psykisk hälsa hos elever i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Hur ledare inom vård- och omsorg bedriver hälsoarbete utifrån Organisatorisk och social arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Johansen; Ena Basic; Josefin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Krav och resurs; Ledare; Organisatorisk och social arbetsmiljö; Promotion och prevention; Vård- och omsorg.;

  Sammanfattning : Svårigheter som anträffas inom vård- och omsorg är den arbetsmiljö som bedöms vara en stor risk för medarbetarna. Arbetsmiljöverket belyser organisatorisk och social arbetsmiljö i sin föreskrift AFS (2015:4), de påpekar att det är arbetsgivarens ansvar att ha kunskap om föreskriften innehåll. LÄS MER

 3. 3. Några elevers syn på hälsa och skolans hälsoarbete : En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ida Carlberg; [2018]
  Nyckelord :Health interventions in school student experiences; salutogenesis; qualitative; pupils; FMS; Hälsoarbete; skolan; elever; Hälsofrämjande arbete i skolan; upplevelse; kvalitativ;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to investigate how some high school students experience their school's health work as well as their view on/understanding of health. Since the study is conducted in collaboration with the Swedish Institute FMS particular attention will be paid to a special intervention, named FMS. LÄS MER

 4. 4. Landet med de tusen öar och skär - hur fungerar folkhälsoarbetet där?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabel Blomqvist; [2017]
  Nyckelord :Folkhälsa; Folkhälsoarbete; Hälsofrämjande arbete; Kvalitativa intervjuer; Styrning; Åland;

  Sammanfattning : Folkhälsoarbete innebär att främja hälsan och förebygga sjukdom genom olika insatser i samhället. Det hälsofrämjande arbetet på samhällsnivå kännetecknas av intersektoriellt arbete, tillämpning av hälsofrämjande insatser och påverkan genom lagstiftning, styrning och policyarbete. LÄS MER

 5. 5. ”Det skulle vara oerhört nödvändigt att det fanns någon profession som arbetar målinriktat och håller sig kring det främjande arbetet” : En kvalitativ studie om Elevhälsoarbete i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Nina Kvant; Ia Zaborszky; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsa; främja hälsan; grundskola; salutogenes;

  Sammanfattning : Studien syftar till att öka kunskap och förståelse för hur olika grundskolor i Södra Sverige arbetar hälsofrämjande för att skapa god hälsa bland eleverna. Studiens målgrupp är skolans elevhälsoteam. LÄS MER