Sökning: "främjartekniker"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet främjartekniker.

 1. 1. Härskartekniker och arbetsengagemang - En enkätundersökning om arbetsplatsmiljö i stads- och kommunhus i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Josefsson; Jenny Antunes Venhammar; [2016]
  Nyckelord :motivation; Svenska kommunkontor; härskartekniker; arbetsengagemang; genus; Swedish municipality offices; master suppression techniques; work engagement; gender; Social Sciences;

  Sammanfattning : Undersökningen är gjord med inriktning mot arbetslivs- och organisationspsykologi i syfte att studera förekomst av härskartekniker samt hur andra faktorer, som arbetsengagemang, påverkas. Studien kommer att diskutera hur psykosociala faktorer och fysiska arbetsmiljöer kan främjas, samt ge vetenskapligt underbyggda förslag på hur arbetsgivare kan arbeta för att förhindra att härskartekniker förekommer inom organisationen. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation i mötessituationer - En studie av härskar- och främjarteknikers påverkan på jämnställdhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vanessa Corneliusson; Ylva Wängdahl; [2013-07-16]
  Nyckelord :Härskartekniker; främjartekniker; jämställdhet; norm; makt;

  Sammanfattning : Fler kvinnor än män studerar vidare på högskola och universitet, ändå ser vi att männen dominerar vad gäller maktpositioner inom företag. Ett tillfälle där maktrelationer byggs upp är under möten och därför har mötet en central roll i vårt arbete. LÄS MER