Sökning: "främlingsfientlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet främlingsfientlighet.

 1. 1. Undervisning om islamofobi: Vad lärare kan göra för att öka empatin och förståelsen hos sina elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Alicia Lindberg; [2021]
  Nyckelord :empati; främlingsfientlighet; förståelse; gymnasiet; islamofobi; religion; religionskunskap; tolerans; undervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt över lärarens roll inom undervisning om islamofobi. Den syftar till att ge en välgrundad överblick angående olika faktorer som är viktiga för religionslärare inom gymnasieskolan att ta i beaktande när man undervisar elever om islamofobi. LÄS MER

 2. 2. Disney eller Grimm? : En komparativ studie om folksagorna adaptioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Luka Mijaljevic; Caroline Svensson; [2021]
  Nyckelord :komparativ metod; protagonist; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om att jämföra klassiska folksagor och Disneys klassiker med en komparativ metod där vi jämför versionernas olikheter och likheter. Vi har inriktat oss på sagornas protagonister som i alla versioner är prinsessor. Utifrån detta har vi valt att redogöra våra frågeställningar ut ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Främlingsfientlighet : En studie kring antisemitism, islamofobi och skolans värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; islamofobi; antisemitism; värdegrund;

  Sammanfattning : Denna studie har fokuserat på att undersöka orsakerna kring antisemitismen och islamofobin i Sverige. Antisemitism innebär en främlingsfientlighet gentemot judar och islamofobi innebär en främlingsfientlighet mot muslimer. Antisemitismen har varit en del av samhället sedan antiken och lika så islamofobin. LÄS MER

 4. 4. Skepnader av antisemitiska hatbrott : En studie om judars upplevelse av hatbrott i Sverige

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jaqline Carlzon Shoukatian; [2021]
  Nyckelord :anti-Semitism; hate crimes; stigma; exclusion; minority stress; KASAM; antisemitism; hatbrott; stigma; utanförskap; minoritetsstress; KASAM;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en ökad förståelse för antisemitiska hatbrott i Sverige, genom att undersöka främlingsfientlighet och rasistiska hatbrott mot personer med judisk bakgrund. Tidigare forskning konstaterar att antisemitiska hatbrott har ökat de senaste åren, dock finns det begränsat med vetenskaplig forskning om antisemitismen i Sverige, särskilt kvalitativa studier. LÄS MER

 5. 5. Transspråkande förhållningssätt i undervisning : en studie utifrån lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna-Lena Petersson; Pernilla Kristensson; [2021]
  Nyckelord :Identity; intercultural pedagogical perspective; multilingualism; social justice; social practice; socio-cultural perspectives; translanguaging; Flerspråkighet; identitet; interkulturellt pedagogiskt perspektiv; social praktik; social rättvisa; sociokulturella perspektiv; transspråkande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om några grundskollärares och en specialpedagogs upplevelser av och syn på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med särskilt fokus på transspråkande förhållningssätt. Studiens syfte är också att bidra med kunskap om speciallärarens roll i arbetet med att främja transspråkande i undervisningen för elever i behov av språkligt stöd. LÄS MER