Sökning: "främlingsfientlighet"

Visar resultat 21 - 25 av 140 uppsatser innehållade ordet främlingsfientlighet.

 1. 21. Främlingsvänligt motstånd : Kollektivt handlande vid demonstrationer mot främlingsfientlighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Eklund; [2017]
  Nyckelord :Motstånd; political opportunity structure; motrörelser; kollektivt handlande;

  Sammanfattning : Sveriges yngsta riksdagsparti Sverigedemokraterna har mött motstånd i form av demonstrationer. En form av motstånd vilket historiskt sett varit ovanligt i landet. Studien kartlägger hur dessa demonstrationer har tagit uttryck över en tioårsperiod, med syfte att se motrörelsens aktivitet och vilka taktiker som föredragits. LÄS MER

 2. 22. När värdena krockar. Hur lärare agerar i värdekonflikten mellan att uppmuntra till personliga uppfattningar/ställningstaganden och bemöta främlingsfientlighet/intolerans med aktiva insatser i ett nytt politiskt klimat.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gustaf Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolans värdegrund innehåller två passager som var för sig ser tämligen självklara ut. ”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. LÄS MER

 3. 23. Filmer och bilder som didaktiskt verktyg i religionsundervisningen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marie Jäderberg Vasdekis; [2017]
  Nyckelord :media; våld; hotfulla bilder; terrorbilder; schablonbilder; nidbilder; normer; samtid; främlingsfientlighet; intolerans;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka om hotfulla bilder om våld och terror kan användas som ett didaktiskt verktyg i religionsundervisningen i syfte om att initiera etiska diskussionen om schabloniserade nidbilder av terrorns ansikte och förebygga främlingsfientlighet. Studien bygger på intervjuer och avsikten har inte varit att upptäcka någon absolut sanning, resultatet visar dock  på att det passar samtidens unga människor att diskutera de samtida bilder om hot och våld  i klassrummet. LÄS MER

 4. 24. FRÅN FLYKTINGSTRÖM TILL FLYKTINGKATASTROF En studie om hur Göteborgs-Posten skildrar flyktingar, asylsökande och migranter under juli-september 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annika Andersson; Camilla Sjögren; Lisa Rask; [2016-01-25]
  Nyckelord :Flykting; Asylsökande; Migrant; Göteborgs-Posten; Dagordningsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att ta reda på hur flyktingar, asylsökande och migranter framställdesi Göteborgs-Posten under en tremånadersperiod. För att göra detta ställdes följande frågor: Hurframställs flyktingar, asylsökande och migranter i Göteborgs-Posten under perioden juli-september2015? Vilka teman kan urskiljas i de undersökta artiklarna om flyktingar, asylsökande ochmigranter? På vilket sätt framställs flyktingar, asylsökande och migranter i förhållande till förekomstenav teman? För att göra detta har vi undersökt alla artiklar under perioden juli-september2015 som innehåller något av följande sökord: flykting, asylsökande och/eller migrant. LÄS MER

 5. 25. Selektiv nyhetsexponering i sociala medier : En undersökning av kopplingen mellan hets mot folkgrupp och politiska ekokammare på internet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anton Lundström; [2016]
  Nyckelord :nyhetsflöde; nyhetskanaler; sociala medier; främlingsfientlighet; ekokammare; filtreringsbubblor;

  Sammanfattning : One of the defining features of the modern media landscape is its diversity in what sources of information and news are available online. Instead of traditional media and news corporations holding a monopoly on what information is released to the public, countless bloggers, photographers, vloggers and social media users can all contribute to the constant flow of news information. LÄS MER