Sökning: "främlingsfientlighet"

Visar resultat 21 - 25 av 131 uppsatser innehållade ordet främlingsfientlighet.

 1. 21. "Vi som sköter oss" : En kvalitativ intervjustudie om främlingsfientlighet och dess orsaker i relation till medierapportering kring invandring och flyktingfrågor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Frida Lundgren; Sophia Persson; [2016]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; Media; Flyktingkris; Intergroup threat theory; Stereotypisering;

  Sammanfattning : Under flyktingkrisen 2015 hårdnade debatten kring flyktingmigration och de främlingsfientliga rösterna höjdes. Som ett resultat av den mediala uppmärksamheten kring flyktingkrisen anses nu invandrings- och integrationsfrågan vara den överlägset viktigaste samhällsfrågan i Sverige. LÄS MER

 2. 22. Hatbrott och invandring : En analys av främlingsfientligt och rasistiskt motiverade hatbrott iSveriges storstadskommuner 2007-2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Malmström; Sofia Herlitz; [2016]
  Nyckelord :hatbrott; främlingsfientlighet; invandring; reell gruppkonflikt; kriminalitet; socioekonomi;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har under de senaste decennierna ökat och Sverige har blivitett samhälle med stor etnisk mångfald. I takt med den ökade invandringen har ocksåintresset för och diskussionerna kring ett eventuellt samband mellan invandring ochhatbrott intensifierats, då antalet hatbrottsanmälningar också har ökat kraftigt undersamma tidsperiod. LÄS MER

 3. 23. Främlingsfientlighet – en fråga om förlorare? : En kvantitativ studie kring teorin om modernitetens förlorare och dess applicerbarhet på dagens Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :David Bross; [2015]
  Nyckelord :Xenophobia; modernization loser; education; unemployment; regression analysis; Främlingsfientlighet; modernitetens förlorare; utbildning; arbetslöshet; regressionsanalys;

  Sammanfattning : This study aims to examine if the modernization losers' thesis is applicable in Sweden today in regards to explaining differences in xenophobia. The material that is being examined is from the Swedish division of the European Social Survey round 7 from 2014. LÄS MER

 4. 24. När främlingsfientlighet blev fredagsmys : En argumentationsanalys av åsiktstexter rörande Jimmie Åkessons framträdande i Skavlan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Gabriella Colbing; Patrik Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Tredjepersonseffekten; dagordningsteori; argumentationsanalys; åsiktstexter; opinionsjournalistik; public service;

  Sammanfattning : After a longer period of abscense due to sickness, the leader of the Swedish Democrats (SD) announced his return to his political mission in a the popular talkshow “Skavlan” which airs in the Swedish public television. The news leaked out before the show was aired and caused a mayor debate among journalists in massmedia and among the public about the legitimacy of the interview. LÄS MER

 5. 25. the Moral Institute of Higher Fiction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Olga Tengvall; [2015]
  Nyckelord :ficto-criticism; institute; fiction; fact; Stockholm; herstories; loneliness; fear; xenophobia; islands; real; imaginary; plausibility;

  Sammanfattning : The Moral Institute of Higher Fiction is an independent institute acting on urban issues in the city of Stockholm through critical spatial experiments that operate on the threshold between fact and fiction, challenging our assumptions about architectural realities. The work of the institute dates back through history and also contributes the critical projections of possible futures. LÄS MER