Sökning: "främre region"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden främre region.

 1. 1. Hur emotionellt krävande är egentligen arbetet inom kriminalvården? : En kvalitativ studie om det emotionella arbetet inom kriminalvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Isabella Hylén; Bojana Blaz; [2020]
  Nyckelord :Correctional care; emotional labor; Hochschild; policies; Foucault; front region; backstage; Kriminalvården; emotionellt arbete; Hochschild; riktlinjer; Foucault; främre region; bakre region;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyse how emotions affect prison officers in their daily work. The study seeks to understand how prison officers manage their emotions in the social interactions with clients, and how exercise of authority affects their handling of emotions at work. LÄS MER

 2. 2. Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Hovold; [2020]
  Nyckelord :Distansstudier; distansundervisning; relationer; roller; social interaktion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Författare: Maria Hovold Titel: Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev Kandidatuppsats: SOCK05, 15 hp Internet Vårterminen 2020 Handledare: Margareta Nilsson-Lindström Sociologiska institutionen, vårterminen 2020 Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av hur den sociala interaktionen fungerar för personer som studerar eller undervisar i gymnasiekurser på distans. Uppsatsen behandlar lärare och elevers relationer och roller och hur dessa ser ut då all interaktion sker på distans. LÄS MER

 3. 3. Personliga politiker eller professionella privatpersoner?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Cronsell; Johanna Markås; [2019]
  Nyckelord :Political communication; self-representation; frontstage; backstage; personalisation; social media; Instagram; politisk kommunikation; självrepresentation; främre region; bakre region; personifiering; sociala medier.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka hur svenska partiledare använder sin Instagram-plattform för självrepresentativa ändamål. Här illustreras hur partiledare kombinerar personliga och professionella taktiker för att skapa bilden av en komplett ledare. LÄS MER

 4. 4. ”Det är som att man är i ett skådespel” : En kvalitativ studie om förskollärares emotionsreglering och rollhantering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elias Makhlouta; Nida Sher E Alam; [2019]
  Nyckelord :Emotionsarbete; känslor; förskollärare; roll; yrkesroll; privat roll; krav; välmående; stress.;

  Sammanfattning : Förskollärare betraktas som en viktig del av samhällsstrukturen, eftersom de bidrar till att lägga grunden för nya generationer. Studiens syfte är att få en djupare förståelse för vilket emotionsarbete förskollärare utför på arbetsplatsen och hur de hanterar sin yrkesroll som förskollärare i relation till stress. LÄS MER

 5. 5. Att våga vara kvinnornas röst när de inte längre orkar : En kvalitativ studie om utsatta kvinnors upplevelser och erfarenheter av våld i partnerrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Ståhl; Julia Fyhr; [2019]
  Nyckelord :Violence; partner relationship; women; partner violence; male dominance; Våld; partnerrelation; kvinnor; partnervåld; mansdominans;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras unga kvinnors upplevelser av våld i nära relationer. I uppsatsen har kvalitativ metod använts, och vi har genomfört åtta intervjuer. Kvalitativ metod valdes för att få en djupare förståelse hur kvinnor påverkas efter att ha levt i en våldsam relation. LÄS MER