Sökning: "främre regionen"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden främre regionen.

 1. 1. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 2. 2. The Potential Use of Degradable Starch Microspheres as a Carrier for Nasal Drug Administration

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Rojda Unal; [2023]
  Nyckelord :Pharmaceutical technology; Nasal administration; Läkemedel; Pulverformiga bärare; Sfärer; Pulverinhalation; Bärarmaterial; Läkemedelseffektivitet; Pulverteknik; Partikelformulering; Nasal deposition; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Intranasal drug delivery is a practical and accessible method for treating localized symptoms as well as achieving systemic drug absorption. The approach takes advantage of the permeability, vascularization, and limited enzymatic activity of nasal tissue, leading to enhanced drug absorption. LÄS MER

 3. 3. ” ... jag känner att jag ger, jag ger verkligen mitt allt, men det känns ibland att det inte är, det räcker inte”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jenny Johansen; [2022]
  Nyckelord :Gymnasielärare; Främre och Bakre region; Signifikanta andra; Depressiv skuldkänsla; Emotionellt arbete; Emotion management; Deep acting; Arbete kontra privatliv; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, thousands of people work as high school teachers and of these, 7% left the profession in 2019. One reason is stress. Previous research shows that teachers are 50% more likely to suffer from stress-related fatigue compared to other occupational groups and one reason for this is a lack of balance between work and private life. LÄS MER

 4. 4. Undersköterskan inom sjukvården - glad, empatisk och stressad : En kvalitativ studie om undersköterskans livsvärld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Heidi Mertala; [2022]
  Nyckelord :Assistant nurse; organizational and social work environment; healthcare; hospital; Undersköterska; organisatorisk och social arbetsmiljö; sjukvård; sjukhus;

  Sammanfattning : Studien behandlar upplevelser och erfarenheter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för undersköterskor arbetandes på sjukhus, samt hur undersköterskorna erfar interaktionen med patienter, anhöriga och andra yrkeskategorier. Detta ställts i kontrast till hur undersköterskeyrket presenteras utåt, via bilder och utbildning. LÄS MER

 5. 5. ‘’Det var ju en bra stund som jag inte kände mig som en student’’ : En kvalitativ studie om studenters upplevelser av distansundervisning i samband med Covid-19

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Zahra Farag; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning; Covid-19; interaktion; maktrelationer; konsekvenser; kvalitativ forskning; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka studenters upplevelser av övergången från campusbaserad undervisning till distansundervisning i samband med Covid-19. Studien är avgränsad till universitetsstudenter och tre frågeställningar formulerades: Hur upplever studenterna interaktionen med andra studenter och lärare i distansundervisningen och i relation till tidigare campusbaserad undervisning? och Hur beskriver studenterna att maktrelationer med andra studenter och lärare skiljer sig i distansundervisning från campusbaserad undervisning? samt Vilka sociala konsekvenser tillkommer med distansundervisning i samband med pandemin? För att besvara studiens frågeställningar har insamling av empirin skett genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer via programmet Zoom. LÄS MER