Sökning: "frätande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet frätande.

 1. 1. Experimental testing of adsorbents for H2S removal in industrial applications : A comparative study on lifetime and cost effectiveness of different materials

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Fanny Boström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Harmful emissions are a global issue and cause trouble for human health and for the environment. There is a wide variety of pollutants and one pollutant is hydrogen sulfide, H2S, that is a member of the group Volatile Sulfur Compounds. LÄS MER

 2. 2. Study of high flash point ethyl alcohol-based secondary fluids applied in Ground Source Heat Pumps systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Luis Enrique Carrion Domenech; [2019]
  Nyckelord :indirect refrigeration system; secondary fluid; flammability; alcohols; geothermal heat pump systems; properties.;

  Sammanfattning : Ethyl alcohol (ethanol) as secondary fluids is very popular as heat transfer fluid for indirect refrigeration system with ground source heat pump systems (GSHP) in several countries such as Sweden, Norway, Switzerland, Finland and other European countries. There have been several researches about the future ofthe refrigeration sector, refrigerants and refrigeration systems. LÄS MER

 3. 3. Lutens kretslopp på Södra Cell Värö

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniel Ericsson; Ida Lagergren; [2017]
  Nyckelord :Södra; Södra Cell; pappersmassabruk; lut; vitlut; svartlut; tunnlut; brännlut; tjocklut; grönlut; säkerhet; frätande;

  Sammanfattning : Rapporten handlar om lutens kretslopp på Södra Cell Värö, dess betydelse för pappersmassaproduktionen samt riskerna som finns vid användning av lut. Lut används när pappersmassa framställs på Södra Cell Värö (sulfatprocess). Kokeriet kokar träflis, tunnlut (svartlut) och vitlut. LÄS MER

 4. 4. Characterization and Modeling of SiC Integrated Circuits for Harsh Environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Daiki Kimoto; [2017]
  Nyckelord :Silicon carbide; Harsh environment; High-temperature; Pseudo-CMOS; SPICE circuit simulation; Yield calculation; Silicon carbide; Extrema Miljöer; Hög tempeatur; Pseudo-CMOS; SPICE kretssimulering; Utbytet uträkning;

  Sammanfattning : Elektronik för extrema miljöer, som kan användas vid hög temperatur, hög strålning och omgivning med frätande gaser, har varit starkt önskvärd vid utforskning av rymden och övervakning av kärnreaktorer. Kiselkarbid (SiC) är en av kandidaterna inom material för extrema miljöer på grund av sin höga temperatur- och höga strålnings-tolerans. LÄS MER

 5. 5. Gevärssmederna och den frätande dyrheten : En studie av konflikter vid Söderhamns gevärsfaktori 1749–1796

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Johanna Sundstedt; [2016]
  Nyckelord :Söderhamns gevärsfaktori; social organization; artisans; privatize; musket; gun manufactory; division of labour; krigskollegium;

  Sammanfattning : This essay brings new knowledge about the terms and conditions for the artisans in the swedish armament industry in Sweden during the 1800th-century. It was a time of opportunity for entrepreneurs and a time when the social and economic standing for the artistans where under pressure. LÄS MER