Sökning: "frågebaserat lärande"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden frågebaserat lärande.

 1. 1. Does Question-Based Learning Increase Student Confidence in Programming?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hanna Snarberg; Hanna Almqvist; [2022]
  Nyckelord :E-learning; Question-based learning; Self-assessment; Confidence; Gender; Introductory programming.;

  Sammanfattning : An increasingly evident trend within higher education is the transition to online settings and the emergence of new online learning initiatives. This study evaluates an online learning environment which incorporates question-based learning.  Previous research has shown that question-based learning accelerates student learning. LÄS MER

 2. 2. Rent frågebaserat lärande som metod i utbildningsmaterial : En undersökning av upplevelsen och effektiviteten av rent frågebaserat lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Susanna Mannerfelt; [2022]
  Nyckelord :question-based learning; formative feedback; pure question-based learning; e-learning; learning by doing; active learning; frågebaserat lärande; formativ återkoppling; internetbaserat lärande; lära genom att göra; aktivt lärande;

  Sammanfattning : I takt med att tekniken går framåt krävs det att företag håller sig ständigt uppdaterade genom att vidareutbilda sina medarbetare. Inom företagsutbildning finns behovet av att utveckla metoderna för lärande samt att hitta sätta att utbilda personalen mer effektivt. LÄS MER