Sökning: "frågeformuleringar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet frågeformuleringar.

 1. 1. Maskininlärning som medel för att betygsätta samtal med språklärande syfte mellan robot och människa

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Melander; Robin Wänlund; [2019]
  Nyckelord :Furhat; machine learning; RALL; robot; nearest neighbor; text quantification;

  Sammanfattning : Det svenska företaget Furhat Robotics har skapat en robot kallad Furhat vilken är kapabel till att interagera med människor i språkcafé-liknande miljöer. Syftet med den robotledda konversationen är att utveckla deltagarnas språkkunskaper, vilka efter varje konversation får svara på en enkät om vad de tyckte om samtalet med Furhat. LÄS MER

 2. 2. Autentiska och artificiella frågor till svensk text Automatisk frågegenerering jämfört med användares frågor för informationsåtkomst

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Kenneth Wilhelmsson; [2016-12-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Information access using unstructured data sources like free text is one of the areas where natural language user interfaces have been introduced. In such a (possibly AI-oriented) system, a few basic difficulties can be noted. LÄS MER

 3. 3. Bedömning i matematik i lågstadiet : En litteraturstudie om bedömningsformer i matematik och reliabiliteten i prov med flervalsfrågor.

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elin Alderfalk; Vanessa Forsyth; [2015]
  Nyckelord :Matematik; lågstadiet; bedömning; formativ; flervalsfrågor; reliabilitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilken bedömningsform som främjar elevers utveckling i matematik samt hur reliabiliteten i ett matematikprov påverkas av flervalsfrågor. Bedömning har lika stor del i undervisningen som kunskapsförmedlingen. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers delaktighet i barns fria lek. En intervjustudie på fritidshem utifrån barns och pedagogers perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Lingegård; [2015]
  Nyckelord :lek; fri lek; pedagogers delaktighet; fritidshem;

  Sammanfattning : AbstractI den här studien har vi intresserat oss för fri lek och undersökt hur pedagoger och barnresonerar kring pedagogers roll i den fria leken. Den fria leken har en stor roll ifritidshemsverksamheten, men tidigare forskning har fokuserat på förskolor. LÄS MER

 5. 5. Kärlekens många ansikten. Ett lärstilsprojekt vid en kommunal gymnasieskola, baserat på Dunn & Dunns Learning Style Model.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ellinor Dyne; [2009-03-30]
  Nyckelord :skolutveckling; lärstilsarbete; engagemang; motivation;

  Sammanfattning : Syfte och frågeformuleringarUppsatsens syfte är att undersöka om Dunn & Dunns Learning Style Model kan vara en metod som är skolutvecklande samt om modellen möjliggör att elever motiveras och engageras i sina gymnasiestudier.Frågor:- Ger arbete utifrån Dunn & Dunns Learning Style Model möjlighet till skolutveckling?- Hur uppfattar eleverna lärstilsarbete, utifrån Dunn & Dunns Learning Style Model?- Skapar modellen inlärningsmöjligheter, engagemang, förståelse och motivation?MetodUndersökningen är kvalitativ, där datainsamlingsmetoden består av öppna frågor i en enkät. LÄS MER