Sökning: "frågeguide kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden frågeguide kvalitativ.

 1. 1. Suturering av vaginalabristningar : – en kvalitativ studie om barnmorskanserfarenheter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Sara Kallfors; Sara Ågren; [2023]
  Nyckelord :suturering; erfarenheter; vaginala bristningar; barnmorskor;

  Sammanfattning : Vaginala bristningar är vanligt förekommande vid barnafödsel, särskilt hosförstföderskor där prevalensen är upp mot 80 %. Komplikationer som uppstår isamband med eller efter suturering kan påverka kvinnans framtida sexuella hälsa. LÄS MER

 2. 2. Akuta larm utanför operationsavdelningen : En intervjustudie om anestesisjuksköterskans upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Antonsson; Hanna Hallberg; [2023]
  Nyckelord :Emergency Alarm; Experience; Nurse Anesthetist; Outside the Operating Room; Qualitative Content Analysis.; Akuta larm; Anestesisjuksköterska; Kvalitativ innehållsanalys; Upplevelse; Utanför operationsavdelningen.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskan ska kunna vårda akut sjuka patienter med anestesiologiska behov oberoende av vårdmiljön. Akuta larm utlöses när en patient försämras och är i behov av akut vård och då krävs det att anestesisjuksköterskan kan ta snabba beslut. LÄS MER

 3. 3. Lust och kunskap som förutsättning : Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Hanna Remblegård; [2022]
  Nyckelord :Students in reading difficulties; desire to learn; teacher skills; reading learning; early intervention.; Elever i lässvårigheter; lust att lära; lärarskicklighet; läsinlärning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractRemblegård, Hanna (2022). Lust och kunskap som förutsättning - Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande i Hem- och konsumentkunskap. : En kvalitativ intervjustudie med lärare som praktiserar metoden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Kristina Elgán; Karin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; Hem- och konsumentkunskap; Strukturer; Strategier; Grundprinciper; Samarbetslärande; Samarbetsinlärning; Grupparbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Kooperativt lärande (KL) är ett strukturerat samarbete mellan elever som ökar elevaktiviteten i klassrummen, är socialt utvecklande, leder till inkludering och ökar engagemanget bland eleverna. Eleverna drar nytta av varandras kunskaper utifrån samarbete vilket ökar deras måluppfyllelse och arbetssättet stärker läraren som ledare i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. UNGDOMARS SYN PÅ HEMLAGAD MAT & GEMENSAMMA MÅLTIDER : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Ida Winqvist; Frida Landskog Serra; [2022]
  Nyckelord :Commensality; Gemensamma måltider; äta tillsammans; mat; kost; ungdomar; ungdomars syn på mat;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mat och måltider kan intas på olika sätt; med familjen, med vänner eller ensam. Familjemåltider och kompismåltider är två olika typer av måltider som ungdomar naturligt har i sin vardag. Forskning menar att familjemåltider värderas högt medan kompismåltiderna är ett sätt att umgås och skapa relationer med kompisar. LÄS MER