Sökning: "frågeställning hrm"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden frågeställning hrm.

 1. 1. Kontroll, konflikt och kampen om den kollektiva kraften

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johanna Frödelius; [2020]
  Nyckelord :Critical management studies; Flexibility; HRM; Industrial relations; The workers collective; Arbetarkollektivet; Critical management studies; Flexibilitet; HRM; Industrial relations; Strategi;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Att organisationers medarbetare beskrivs som den viktigaste resursen utgör idag mer regel än undantag, på samma sätt som hållbarhet är en självklar del av de organisatoriska praktikerna – åtminstone enligt den retorik som används. Tillsammans utgör begreppen essensen i framtidens hållbara personalpraktiker, där anställningsbarhet, engagemang och anknytning väntas skapa fördelar för organisation, medarbetare och samhälle enligt principen mutual gains i en harmonisk verklighet. LÄS MER

 2. 2. Stress inom tjänsteverksamheter - Ett upplevt problem eller nödvändigt ont?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Gabriella Forsberg; Rebecka Lebolt Burman; [2013]
  Nyckelord :Stress; personalansvar; välmående; ledarskap; personal och tjänsteverksamheter.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att öka kunskapen kring välmående inom tjänsteverksamheter. Frågeställningar: Hur hanteras frågor rörande stress på arbetsplatsen inom hotellverksamheter? Hur upplevs eventuella påverkningar av stress på arbetsplatsen inom hotellverksamheter Metod: Genom en kvalitativ forskning och användandet av en induktiv metod har tio stycken semistrukturerade djupintervjuer genomförts på sex olika hotell i Skåne. LÄS MER

 3. 3. Sommar, sol och Service - En studie om säsongspersonalens förutsättningar för att leverera servicekvalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Veronica Larsson; Emelie Lundgren; [2013]
  Nyckelord :Servicekvalitet; säsongspersonal; HRM; TQM; turism Servicequality; seasonal staff; tourism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Sommar, Sol och Service– En studie om säsongspersonalens förutsättningar för att leverera servicekvalitet Nivå: Kandidatuppsats Institution: Institutionen Service Management - Turism, Campus Helsingborg, Lunds Universitet Författare: Emelie Lundgren & Veronica Larsson Handledare: Ulrika Westrup Bakgrund och problem: Turismindustrin präglas av säsongsvariationer vilket får konsekvenser för anställningsförhållanden och därmed personalarbete. Servicekvalitet har blivit en allt viktigare aspekt av tjänsteverksamheter som i sin tur är högst påverkad av personalen. LÄS MER

 4. 4. HRM och Personalarbete : Bemanningsarbetets implementering i en medelstor kommun

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Taki Venos; [2013]
  Nyckelord :Human resource management; HRM and strategy; staffing; management; planning.;

  Sammanfattning : HRM innefattas av bemanningsarbete och hur man tillämpar detta genom strategiska arbetssätt (SHRM). Syftet med studien var att se hur åtta olika enheter arbetar med bemanningsfrågor och frågeställning var hur enheterna lyckas implementera bemanningsarbetet i linje med deras visioner, strategiska och praktiska arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Talent Management inom den svenska banksektorn : Hur den svenska banksektorn använder talent management processen som en del av sitt HR-arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Oscar Alfelt; Martin Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Talent management; human resource management; banksektorn; personalarbete;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel:                                   Talent Management inom den svenska banksektorn.Författare:                         Martin Eriksson och Oscar Alfelt Handledare:                      Timurs UmansNivå:                                  Kandidatuppsats 15 hp, Ledarskap, VT 2012 Frågeställning:                  Hur använder svenska banker talent management processen som en del av sitt HR-arbete? Syfte:                                  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur banker använder talent management processen som en del av sitt HR-arbete och på så sätt öka sin konkurrenskraft och effektivisera sitt arbete. LÄS MER