Sökning: "frågeställning juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden frågeställning juridik.

 1. 1. Personlig assistans : Hur ska tolkningen av grundläggande och personliga behov göras?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Evelina Petersson; [2018]
  Nyckelord :Personal assistance; Personlig assistans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och fastställa vad som menas med de grundläggande behoven som anges i 9 a § 1 st. LSS, nämligen personlig hygien, måltid, att ta på och av kläder, att kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. LÄS MER

 2. 2. Självkörande fordon - problematiken kring förare och straffansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar problemet kring självkörande fordon och ansvarsfrågan som än så länge inte har behandlats av lagstiftaren eller svensk domstol. Uppsatsens frågeställning är om någon annan än bilens AI kan anses vara förare och om den personen kommer vara straffrättsligt ansvarig vid en trafikolycka. LÄS MER

 3. 3. HUVUDENTREPRENÖRSANSVAR -en kartläggning av gällande arbetsrätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :KATRIN KAPPENLUND; MALIN LÖVENDAL; [2014]
  Nyckelord :Hvudentreprenörsansvar; solidariskt ansvar; arbetsrätt; svenska modellen; Byggavtalet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTanken bakom att införa ett huvudentreprenörsansvar i byggbranschen är att det ska ligga till grund för ordning och reda. Arbetsmarknadsparterna är överens om att byggbranschen ska innehålla rättvisa och sunda konkurrensförhållanden och därtill ett seriöst företagande med god arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. En berg- och dalbana i ett fängelse av självsvält : En kvalitativ studie om hur individer med en anorexiliknande problematik och emotionell instabil personlighetsstörning upplever sin situation utifrån dessa två sjukdomstillstånd

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Dahlia Aljaderi; [2012]
  Nyckelord :anorexi; borderline; emotionell instabil personlighetsstörning; ätstörningar; samsjuklighet; orsaker;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie innefattar en undersökning om hur personer med en kombination av en anorexiliknande problematik samt emotionell instabil personlighetsstörning, upplever sin livssituation utifrån dessa två sjukdomstillstånd. En central frågeställning är att finna tänkbara orsaker till samsjukligheten mellan individernas sjukdomstillstånd. LÄS MER

 5. 5. Vad får jag egentligen skriva om min arbetsgivare på facebook och andra sociala medier? : Yttrandefrihet möter Lojalitetsplikt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Jimmi Johansson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today's society the borders between work and leisure blurs out more and more, and just as we might bring our work home, we might as well take our leisure to work with the help of so called smartphones with constant connection to social networks such as facebook and twitter. But what happens when the small talk around the coffee machine in the workplace gets out in public spaces? Instead of complaining to my closest colleague when my boss is acting like a fool or when my workload sky rocketed, I might now instead update my status on facebook with my complaint. LÄS MER