Sökning: "frågeställning omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden frågeställning omvårdnad.

 1. 1. Upplevelsen av omvårdnad inom akut bukkirurgi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erica Hallstensson; Jenny Paulsson; [2020-08-06]
  Nyckelord :Omvårdnad; patientperspektiv; akut bukkirurgi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut buksmärta är den vanligaste orsaken till att patienter söker en kirurgiskakutmottagning. Ingrepp på en kirurgisk akutavdelning har ofta ett snabbt förlopp ochpatienterna hinner inte förbereda sig på samma sätt som vid en planerad operation. LÄS MER

 2. 2. Bedömning och lindring av postoperativ smärta : ur sjuksköterskans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Danijela Peric; Pramila Rimal; [2020]
  Nyckelord :Bedöma och lindra; erfarenhet; litteraturöversikt; omvårdnad; postoperativ smärta; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta upplevs efter ett kirurgiskt ingrepp. Det är en individuell upplevelse och kan leda till olika komplikationer, bland annat kronisk smärta, sämre sårläkning och mortalitet. Det är sjuksköterskans uppgift att bedöma och lindra den postoperativa smärtan. LÄS MER

 3. 3. Du tvättade väl dina händer och bidrog till patientsäkerheten? : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Nathalie Nordström; Simone Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Följsamhet; handhygien; akutsjukhus; patientsäkerhet och hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har ett stort ansvar att utöva yrket på ett korrekt och patientsäkert sätt tillsammans med annan hälso- och sjukvårdspersonal. Brister i de basala hygienrutinerna är en stor orsak till smittspridning på akutsjukhus och dessa hygienrutiner ska tillämpas för att minska uppkomsten av VRI. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan påverka patienters följsamhet av egenvård vid diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Michaela Johansson; Mattias Larsson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes type 2; nurse; self-care; Diabetes typ 2; egenvård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter kan med hjälp av sin egenvård minska risken för ytterligare komplikationer från sin typ 2 diabetessjukdom såsom följdsjukdomar. Diabetes typ 2 är ett mycket stort problem för samhället där det fortfarande finns stora vinster att göra för patienten och för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans ledarskap och dess inverkan på omvårdnadsarbete : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Florivel Rolia; Malin Renblom; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; ledarskap; omvårdnad; sjukvård; patientvård; litteraturöversikt.;

  Sammanfattning : I arbetet som legitimerad sjuksköterska ingår ett ledarskap som går ut på att sjuksköterskan har en arbetsledande funktion inom ett vårdteam. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om sjuksköterskans ledarskap och vilken betydelse det har i omvårdnadsarbetet. LÄS MER