Sökning: "frågeställning omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden frågeställning omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskans roll inom familjecentrerad barncancervård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Andersson; Frida Isaksson; [2021-10-26]
  Nyckelord :Sjuksköterskans roll; kommunikation; pediatrisk onkologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar ca ett barn i cancer varje dag. Med dagens behandlingsmöjligheter botas 85% och utvecklingen går ständigt framåt. När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen och vardagen tar en oväntad vändning. LÄS MER

 2. 2. Miljöanpassning för personer med demenssjukdom. : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maria Holm; Therese Larsson; [2021]
  Nyckelord :Dementia; environment; health; nursing staff; person-centered care; Demenssjukdom; hälsa; miljö; omvårdnadspersonal; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljöanpassning för personer med demenssjukdom kan innefatta både den fysiska miljön inomhus och utomhus, men också den psykosociala miljön som skapas i de olika fysiska rummen. Personer med demenssjukdom kan uppleva både fysiska och psykiska symtom på ohälsa och genom förändringar i miljön på ett särskilt boende kan omvårdnadspersonalen öka känslan av välmående hos personer som är sjuka i demens. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att samtala med patienter om sexuell hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Wilma Berlin; Sara Karvonen; [2021]
  Nyckelord :Sexuell hälsa; livskvalitet; sjuksköterskans upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa har stor betydelse för många människors välmående och inkluderar både den mentala och fysiska hälsan. Patienter kan drabbas av sexuell dysfunktion både direkt och indirekt kopplat till sjukdom och deras livskvalitet kan därmed påverkas. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av omvårdnad inom akut bukkirurgi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erica Hallstensson; Jenny Paulsson; [2020-08-06]
  Nyckelord :Omvårdnad; patientperspektiv; akut bukkirurgi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut buksmärta är den vanligaste orsaken till att patienter söker en kirurgiskakutmottagning. Ingrepp på en kirurgisk akutavdelning har ofta ett snabbt förlopp ochpatienterna hinner inte förbereda sig på samma sätt som vid en planerad operation. LÄS MER

 5. 5. Bedömning och lindring av postoperativ smärta : ur sjuksköterskans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Danijela Peric; Pramila Rimal; [2020]
  Nyckelord :Bedöma och lindra; erfarenhet; litteraturöversikt; omvårdnad; postoperativ smärta; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta upplevs efter ett kirurgiskt ingrepp. Det är en individuell upplevelse och kan leda till olika komplikationer, bland annat kronisk smärta, sämre sårläkning och mortalitet. Det är sjuksköterskans uppgift att bedöma och lindra den postoperativa smärtan. LÄS MER