Sökning: "frågeställning socialpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden frågeställning socialpsykologi.

 1. 1. Att så ett frö i motvind : En kvalitativ studie gjord på ett SiS-boende i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Peter Lindqvist; Josephine Johansson; [2014]
  Nyckelord :ungdomar; socialt arbete; förbrytare; kriminell; tvångsvård; sociologi; socialpsykologi; beteendevetenskap.;

  Sammanfattning : Tvångsomhändertagandet av problematiska ungdomar ses idag ofta som ett psykiskt krävande arbete. Droger, kriminalitet och våld är centrala delar i ungdomarnas liv. Flertalet av de tidigare forskningarna som gjorts på området fokuserar mer på personalens och/eller de intagnas mående och inte på upplevelsen av deras tillvaro. LÄS MER

 2. 2. Teatern som socialt forum : En kvalitativ studie i teaterns roll i formandet av identitet på Halmstad kvartersteater Tommi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Paul Klasson; Tommi Luomala; [2013]
  Nyckelord :teatern socialt forum socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka teaterns roll för skapandet av identitet hos deltagarna i en teatergrupp på Kvartersteatern i Halmstad. Vår samlade frågeställning är att undersöka hur teatern som forum påverkar deltagarnas identitet. LÄS MER

 3. 3. En i gänget : En kvalitativ studie om hur olika faktorer påverkar arbetsprestationerna i en bestämd arbetsgrupp i detaljhandeln. 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Tina Axelsson; Sandra Ohlsson; [2010]
  Nyckelord :Socialpsykologi; kommunikation; sammanhållning; roller; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån en socialpsykologisk ansats se vilka faktorer som påverkar en bestämd arbetsgrupp inom detaljhandeln. Vi har båda erfarenheter från grupper inom arbetslivet vilket har bidragit till en nyfikenhet om hur individer relaterar och arbetar tillsammans med andra människor i en grupp. LÄS MER

 4. 4. Evidensbaserade metoder, andra metoder och annat som påverkar behandlingsutfallet. : Personalens och klienternas erfarenheter vid Henjahemmet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Mirnesa Makic; Emma Abrahamsson; [2010]
  Nyckelord :socialpsykologi; missbruk; behandling; avvikelse; förhållningssätt;

  Sammanfattning : AbtraktSyftet med vår studie är att utifrån en socialpsykologisk frågeställning se vilka faktorer och vilket förhållningssätt som har påverkan på en individs tillfrisknade inom missbruksvården. Vi har båda erfarenheter utav personer med missbruksproblem det kan vara en av de faktorerna som har bidragit till viljan om att utforska och studera om vad som leder till individernas bättringsväg. LÄS MER

 5. 5. Män inom vården i konfliktsituationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Fredrik Lindbladh; [2009]
  Nyckelord :vård; män; konflikt; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att se om det finns arbets- konflikter inom vården och hur män klarar av att hantera dessa eller om det fanns andra problem som var av något värde i dagens samhälle. Jag har tidigare arbetat med vård i ca 2 års tid. Mitt arbete med intervjuer utfördes i tre olika städer i södra Sverige under hösten 2006. LÄS MER