Sökning: "frågeställning socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden frågeställning socialt arbete.

 1. 1. Smärtan som påverkar alla aspekter av fem unga kvinnors liv : en kvalitativ intervjustudie om hälsa och erfarenheter hos kvinnor med endometrios

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Johansson; Linnéa Hansson; [2020]
  Nyckelord :endometrios; beteende; hälsa;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor med endometrios hälsa och beteende påverkas av diagnosen samt vilka deras erfarenheter är från sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Kollaborativt lärande i förhållande till språklig variation, textbindning, textstruktur, interpunktion och stavfel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adelina Dema; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker skillnaderna mellan tre individuella elevtexter och en gemensam elevtext. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilken roll elevers skrivutveckling har i förhållande till ett kollaborativit lärande. Det kollaborativa arbetet har genomförts av samma tre elever som har skrivit de tre individuella elevtexterna. LÄS MER

 3. 3. ”Jag sätter på mig en rustning”. En kvalitativ studie om professionellas emotionsarbete på kvinnojour

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Winther Olsson; Johanna Bishop; [2019-04-01]
  Nyckelord :Kvinnojoursarbetare; Emotioner; Emotionsarbete; Emotionellt lönearbete; Coping;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka kvinnojoursarbetares emotioner och emotionshantering som uppkommer i deras arbete. Syftet var också att undersöka hur emotioner som uppkommer i arbetet påverkar privatlivet och hur det hanteras. LÄS MER

 4. 4. Vad är synen på barn med problemskapande beteende i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Linde; Frida Stenqvist; [2019]
  Nyckelord :problemskapande beteende; CPS; relationskompetens; grundskolan; bemötande; lågaffektivt;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att synliggöra vilken syn lärare idag har på elever med problemskapande beteende. Forskning visar på kemiska obalanser, bristande förmågor och abstrakta ämnen som faktorer som kan utlösa beteenden som orsakar problem för våra elever, men ändå så läggs skulden ofta på den enskilde eleven. LÄS MER

 5. 5. "Man vågar inte ens tilltala någon utan att det är #metoo" : Skolkuratorers observationer och reflektioner kring Metoo-kampanjen i skolan och dess påverkan på ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Erika Everlund; Ingela Niklasson; [2018]
  Nyckelord :#metoo; skolkuratorer; ungdomar; sexuella trakasserier; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Metoo-kampanjen som uppmärksammades hösten 2017 har genererat stor uppståndelse, #tystiklassen och #räckupphanden är två upprop inom #metoo som menar att belysa sexuella trakasserier och övergrepp inom skolans värld. Studien syftar till att undersöka om Metoo-kampanjen har lämnat någon påverkan på ungdomar, samt om #metoo har använts i skolan. LÄS MER