Sökning: "frågeställning till examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden frågeställning till examensarbete.

 1. 1. Managementtermer i den offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Dahlqvist Thuresson; Lina Cronquist; Anna Bedrot; [2019]
  Nyckelord :Abstraktion; New Public Management; Prioriteringar; Styrning; Yrkesidentitet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Managementtermer i offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiskt arbete med mål. Seminarie datum: 5 juni 2019 Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Anna Bedrot, Lina Cronquist & Anna Dahlqvist Thuresson Handledare: Nadja Sörgärde Nyckelord: Abstraktion, New Public Management, Prioriteringar, Styrning, Yrkesidentitet. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och IKT som didaktiska verktyg i litteracitetsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amy Alphonce; Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; kartläggning; litteracitet; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Implementerandet av nyanlända elevers kartläggningsresultat och digitala verktyg i undervisningen är aktuella ämnen i dagens skola. Syftet med den här kunskapsöversikten har därför varit att undersöka om det finns vetenskapligt stöd för att undervisning grundad på kartläggningsresultat, i kombination med användning av digitala hjälpmedel, kan främja nyanlända elevers litteracitet. LÄS MER

 3. 3. Automation and Autonomy : Developing and Evaluating Open Learning Material on IR Cameras in Automation Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Victor Ahlberg; Julia Frid; [2019]
  Nyckelord :Thermal imaging; infrared cameras; automation; adult learning; andragogy; self-directed learning; transformative learning; feedback; open learning material; Termografi; infraröda kameror; automation; vuxenlärande; andragogik; självstyrt lärande; transformativt lärande; feedback; öppet läromedel;

  Sammanfattning : This master thesis project was based on the development and evaluation of an open learning material in thermal imaging for automation applications. The outsourcer – FLIR Systems – wanted a three-day course covering all necessary topics for infrared cameras in automation applications. LÄS MER

 4. 4. En kommuns platsvarumärkesskapande kommunikation - En kvalitativ studie på Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Jönsson S; Philip Essfors; Zinar Omar; [2019]
  Nyckelord :The City Brand Hexagon; The Corporate Branding Tool Kit; Place brand; Place branding; Stakeholder theory.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: A municipality's place branding communication. Authors: Mattias S Jönsson – Philip Essfors – Zinar Omar. Advisor: Veronika Tarnovskaya. Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 hp. LÄS MER

 5. 5. Lusten att lära naturvetenskap kopplat till olika arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :My Andersson; Alexandra Malm; [2019]
  Nyckelord :Lust; Motivation; Praktiskt; Teoretiskt; Naturvetenskap;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har vi skrivit och undersökt om hur eleverna upplever att deras lust att lära påverkas beroende på vilket arbetssätt som presenteras på lektionerna inom naturvetenskapen; teoretiskt eller praktiskt arbetssätt. Den forskning vi använt oss av i detta arbete framhåller vikten av att eleverna använder båda arbetssätten för att lära sig om naturvetenskap, dock ville vi undersöka om elevernas lust att lära påverkas av vilket arbetssätt vi använder på lektionerna. LÄS MER