Sökning: "frågeställningar aktionsforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden frågeställningar aktionsforskning.

 1. 1. Simundervisning genom grupparbete En pedagogisk innovation där elever leder grupparbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Saga Kullenbäck Balafoutis; [2018-07-23]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Grupparbete; pedagogisk innovation; monitorundervisning; simundervisning; pedagogik;

  Sammanfattning : Examensarbete inom Magisterprogrammet Titel: Simundervisning genom grupparbeteFörfattare: Saga Kullenbäck BalafoutisTermin och år: VT18Kursansvarig institution: Department of Food and Nutrition, and Sport Science.Handledare: Dean Barker Ph. D. Examinator: Peter Korp Ph. LÄS MER

 2. 2. DET ÄR INTE BARA BRA ELLER DÅLIGT! Ett kvasiexperiment och en jämförande fallstudie ur olika perspektiv om informellt elevinflytande och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Thomas Lindström; [2018-04-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte:Jag har genom ett kvasiexperiment jämfört två olika former av musikundervisning i grundskolans åk 7-9 för att sedan genom en enkät få eleverna att uttala sig om för–och nackdelar med den klassiska lärarledda undervisningsformen och med undervisningsformen där informellt elevinflytande är tongivande. Syftet med detta är att få ett underlag utifrån skillnader på upplevelser mellan flickor, pojkar och de olika årskurserna till att skapa en undervisning som kan öka elevernas inre motivation och ge dem möjlighet till ökad självreglering av den yttre motivationen. LÄS MER

 3. 3. Projekt främja närvaro - ett skolutvecklingsarbete i tanke och handling

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Petersen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Petersen, Anna (2018). Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Jag vill kunna välja hur jag vill låta : En studie om utveckling och tillämpning av ett undervisningsmaterial för sång på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Jessica Nordström; [2017]
  Nyckelord :sång; sångteknik; läromedel; musikdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i ett intresse för sång och sångteknik som berör begrepp som genrer, sound och effekter. I enlighet med mitt yrkesval som sångpedagog har även ett intresse för läromedel i sång varit till grund för detta arbete. LÄS MER

 5. 5. Inkubering - Räkmacka till entreprenörskap? : En studie om stödfunktioner och processer för att främja akademisk entreprenörskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofia Wrenéus; Daniela Pekkarinen Källström; [2017]
  Nyckelord :Affärsutveckling; Entreprenörskap; Inkubator; Inkubationsprocess; Innovationsprocess; Stödfunktioner;

  Sammanfattning : Titel: Inkubering - Räkmacka till entreprenörskap? En studie om stödfunktioner och processer för att främja akademisk entreprenörskap. Nivå: Kandidatuppsats inom innovationsteknik Institution: Mälardalens högskola, akademin för innovation, design och teknik Uppdragsgivare: Inkubatorer i Mälarregionen, IdéLab, Kungliga tekniska högskolan och Uppsala Drivhus Författarna: Daniela P. LÄS MER