Sökning: "frågeställningar gängkriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden frågeställningar gängkriminalitet.

 1. 1. Politikers avhumanisering av ’gängkriminella’ - En diskursanalys av politiska debatter om gängkriminaliteten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emelie Rajala; [2023]
  Nyckelord :Nick Haslam; avhumanisering; gängkriminalitet; gängkriminella; gängkriminella barn; politikers diskurs Nick Haslam; dehumanization; gang criminality; gang criminals; gang criminal children; politicians’ discourse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av gängkriminalitetens stora mediala och politiska utrymme syftar denna uppsats till att undersöka ifall den politiska debatten om gängkriminalitet avhumaniserar ’gängkriminella’. Politiker besitter makt över människors uppfattningar om problem och människorna de berör, därför utgör politikers språkanvändning kring en utsatt grupp ett viktigt analysföremål. LÄS MER

 2. 2. Alla kan bli statsminister : En narrativ studie med rektorer i särskilt utsatta områden.

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Malin Jemander; [2023]
  Nyckelord :School leader; principal; low socioeconomic status; diversity; urban schools and context.; Kontext; särskilt utsatt område; rektor; rektorers arbete och ledarskap;

  Sammanfattning : This study is based on data from eight interviews with principals who lead schools in particularly vulnerable areas, where gang crime, exclusion, overcrowding and poverty are commonplace. The research questions are about their own view of their work in relation to the context. LÄS MER

 3. 3. Tills alla döms? - En utredande och analyserande studie av så kallade plausibla alternativförklaringar i den gängkriminella miljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ava Baghchesara; [2023]
  Nyckelord :alternativförklaring; alternativhypotes; bevisfaktum; bevisvärdering; deltema: förklaringsbaserad bevisvärdering: huvudhypotes; plausibel; plausibility; The Relative Plausibility Theory; The Scenario Theory; The Story Model; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, Swedish jurisprudence has been subject to ominous pressure parallel to the flourishing of as gang crime. Within the Swedish legal system, the evaluation of evidence has been a particular aspect that has sparked debates on whether Swedish courts make adequate assessments in such cases. LÄS MER

 4. 4. "Om vi ger upp, vem ska rädde de här ungarna då?" : Områdespolisers perspektiv på brottsprevention av nyrekrytering inom gängbrottslighet i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Charlotte Persson; Wilma Rönnertz; [2023]
  Nyckelord :Adolescence; Children; Community police officers; Crime prevention; Gang crime; Malmö; Recruitment; Barn; Brottsförebyggande arbete; Brottsprevention; Gängbrottslighet; Malmö; Nyrekrytering; Områdespoliser; Ungdomar.;

  Sammanfattning : Nyrekryteringen inom gängbrottslighet är ett växande problem i samhället och många unga personer rekryteras i tidig ålder. I Malmö är områdespolisernas främsta uppgift att stoppa nyrekryteringen av barn och unga. Det brottsförebyggande arbetet i Sverige pågår på flera olika plan, särskilt när det gäller gängkriminalitet. LÄS MER

 5. 5. Gröna gummor och kriminella entreprenörer : En kvalitativ intervjustudie om kvinnors roll inom kriminella nätverk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Filip Lennstrom; Julia Östfeldt; [2023]
  Nyckelord :Kriminella nätverk; incitament; kvinnor; hierarki; kapital; habitus; roller;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska kvinnors roll inom de kriminella nätverken. Studien ämnar belysa kvinnornas agens och inflytande såväl som deras offerskap och utsatthet inom gängen. Utöver nätverkskriminella kvinnors perspektiv så behandlar även studien myndigheter, forskare och yrkesverksammas perspektiv. LÄS MER