Sökning: "frågetyper"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet frågetyper.

 1. 1. Hur frågor i undervisning påverkar elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Adner; Mats Sahli; [2019]
  Nyckelord :frågor; klassrumsdiskurs; kognitiv; språkutveckling; teknik; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka användandet av frågor i grundskolans undervisning och hur olika typer av frågor påverkar elevers språkutveckling. Undersökningen omfattar observationer av ca 200 elever i tre grundskolor, årskurserna 7 till 9 i ämnet teknik under sammanlagt nio lektionstimmar, samt intervjuer av tre lärare. LÄS MER

 2. 2. Hur tänkte du nu? : En studie kring frågetyper i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mikael Andersson; Jimmy Andersson; [2018]
  Nyckelord :frågor; frågeställningar; frågetyper; matematiklektioner; uppföljning;

  Sammanfattning : Utifrån rådande forskning och rapporter från Skolverket framstod det att det funnits och fortfarande finns brister i hur lärare ställer frågor under matematiklektioner. Det finns också studier som visar på hur lärare följer upp elevers svar och skapar diskussioner under lektionerna. LÄS MER

 3. 3. Kategorisering av övningsfrågor med Blooms reviderade Taxonomi utifrån läromedel i ämnet Historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Kai Manninen; [2017]
  Nyckelord :kunskapstyper; kognitiva process kategorier; taxonomitabell; tvådimensionell;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utifrån olika tryckta läromedel för elever i årskurs 7 skapa kunskap om vilka frågor, frågetyper, i läromedlen som beaktas. Läromedlen var från två olika bokförlag. LÄS MER

 4. 4. Matematiska samtal med kvalitet eller bara tomt prat?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Marielle Frimodig; Josefine Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Matematik; muntlig kommunikation; matematisk diskurs; samtal i matematik; lärare-elev; frågetyper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ”se” hur lärares tankar om och deras interaktion med eleverna gällande muntlig kommunikation i matematik påverkar samtalskvaliteten. Vi ville ta reda på hur en bra kvalitet på den muntliga kommunikationen i matematik kan skapas och vilka faktorer som kan påverka kvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Vad var det egentligen jag läste? : En studie om förekomsten av fyra läsförståelseprocesser i lågstadiets arbetsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Janina Kalm; [2016]
  Nyckelord :Läsebok; arbetsbok; läromedelsanalys; läsförståelse; läsförståelseprocesser; didaktiskt receptionsteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : I denna studie har fyra läseböcker och arbetsböcker för årskurs 3 analyserats för att undersökahur fördelningen mellan Skolverkets fyra läsprocesser ser ut i de frågor som ställs i relationtill texten samt vilka frågetyper som förekommer. Processerna ställer krav på läsaren att 1.Hitta efterfrågad information 2. LÄS MER