Sökning: "från arbetarklass till akademiker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden från arbetarklass till akademiker.

  1. 1. Klassresor : från arbetarklass till akademiker

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Monica Hinz; [2006]
    Nyckelord :Klass; arbetarklass; tillhörighet; studier; identitet och stigmatisering.; medelklass; makt; utanförskap; diskurs; diskursanalys; subjektkonstruktioner; socialkonstruktivism; kritisk diskursanalys;

    Sammanfattning : Jag kommer i denna uppsats med hjälp av diskursanalys, analysera och studera vilka diskurser som finns i och med begreppet klassresa. Jag kommer även att presentera de identitetsprocesser som pågår vid klassresan. LÄS MER