Sökning: "från idé till verk"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden från idé till verk.

 1. 1. Förfallna hus, låsta rum och bottenlösa lådor : En komparativ studie av platserna vi bebor i Andarnas hus och En herrgårdssägen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lovisa Aurell; [2024]
  Nyckelord :Isabel Allende; The House of the Spirits; Selma Lagerlöf; The Tale of a Manor; houses in decay; dwelling; home.; Isabel Allende; Andarnas hus; Selma Lagerlöf; En herrgårdssägen; hus i förfall; hem.;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras hus i förfall i En herrgårdssägen (1899) av Selma Lagerlöf och La casa de los espíritus (Andarnas hus) (1982) av Isabel Allende. La poétique de l’Espace (Rummets poetik) (1958) av Gaston Bachelard används för att undersöka vad det innebär för karaktärerna i dessa verk att bebo en plats i allmänhet, och ett hem i upplösning i synnerhet. LÄS MER

 2. 2. Från noll till föreställning - Ett utforskande arbete kring skapandet av ett musikdramatiskt verk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Otto Falk; [2023-03-28]
  Nyckelord :kreativitet; skapande; process; föreställning; dramatisk musik; grupparbete;

  Sammanfattning : Undersökandet har varit kring hur skapandet av musikdramatiska låtar kan gå till och hur de låtarna sen blev till en föreställning. Det har varit ett grupparbete bestående av tre personer där det mesta av skapandet har skett på distans. LÄS MER

 3. 3. Att förstå radikalism : En kvalitativ innehållsanalys avradikaliseringsprocessen i två biografiska verk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jesper Isaksson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundar sig på en kvalitativ innehållsanalys och undersöker radikaliseringsprocessen hos unga skandinaviska kvinnor som flyttat till Syrien. Undersökningen utgår från Moghaddams modell om radikalisering. Materialet som undersöks var två biografiska verk: Två systrar samt Amanda. Frågeställningarna: 1. LÄS MER

 4. 4. Values in Science : Changing the Ideal from Value-Free to Justified Knowledge

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Tullio Zannoni; [2023]
  Nyckelord :Science; values; epistemic; non-epistemic; value-free ideal; Vetenskap; värderingar; epistemiska; icke-epistemiska; värderingsfri ideal;

  Sammanfattning : There has been a long debate about values and science. Especially about the appropriateness of the value-free ideal. The impact of values on science is crucial if science is to maintain its credibility as an undisputed source of knowledge. LÄS MER

 5. 5. Lars Bäckvalls idévärld : En analys av tre olika texttyper

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är föreliggande uppsats syfte att undersöka om Lars Bäckvall påverkades av den tid hanverkade i, och om hans egna ideologiska tankar kan ses i det material han producerade. Frågeställningarna blir då: 1. Vilka spår av Bäckvalls egna åsikter kan man se i de texter han producerade, och ärdessa åsikter av ideologisk art? 2. LÄS MER