Sökning: "från move your mind"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden från move your mind.

 1. 1. TITTA - en metod för att skapa konstruerade perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Forslund; [2011]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; perspektiv; konstruerade bilder; metod; bilder;

  Sammanfattning : Detta arbete skrev jag under våren 2011. Anledningen till hela arbetet är min fascination för bilder. Redan under mitt kandidatarbete såg jag hur bilder kan vara till stor hjälp för att aktivera och engagera människor. LÄS MER

 2. 2. Saab – Från move your mind till Sell some Cars? – En fallstudie av Saab automobiles strategiska position på den svenska marknaden

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Wallin; Johan Jacobsson; Janne Backman; [2006]
  Nyckelord :Saab; strategisk ekonomi- och verksamhetsstyrning; positionering; varumärke; Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Saabs varumärke och position på den svenska marknaden har sen länge varit omdiskuterad och utan en tydlig differentiering av varumärket är det svårt att positionera sina egenskaper som billtillverkare då konkurrensen generellt sett ökat och bilmodellerna i stort sett är jämlika i en rad aspekter.Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva Saab automobiles strategiska position samt att påvisa om kunderna uppfattar denna position ur företagets synvinkel på ett enhetligt sätt. LÄS MER