Sökning: "från stoff till studie"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden från stoff till studie.

 1. 1. Textens förtrollande värld : En didaktisk studie av Låt den rätte komma in och den lättlästa bearbetade versionen Vampyren i Blackeberg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Frida Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Easy-to-read literature; Teaching aid; John Ajvide Lindqvist; Låt den rätte komma in; Vampyren i Blackeberg; Lättläst; Läromedel; John Ajvide Lindqvist; Låt den rätte komma in; Vampyren i Blackeberg;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker relationen mellan lättlästa skönlitterära böcker och originalutgåvor genom en närstudie av John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in och den lättlästa versionen Vampyren i Blackeberg. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som skiljer sig i handlingen och vilka litterära aspekter som försvinner i en bearbetad lättläst text. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogik: När allmänpedagogiken inte räcker till : En studie om inkludering och differentiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Pierre Ockedal; Catarina Olsson; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; Differentiering; Gemenskap; Inkludering; Professionsteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Olsson, Catarina och Ockedal, Pierre (2022). Specialpedagogik: När allmänpedagogiken inte räcker till. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Sett till Salamancadeklarationen (Svenska UNESCO, 2006) bör skolan eftersträva mångfald. LÄS MER

 3. 3. Lärarens attityder till eurocentrism i historieundervisningen : En kvalitativ studie om eurocentrism i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Juli Martinez Preza; Cristian Cullborn; [2022]
  Nyckelord :Eurocentrism; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; läromedel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är inramat kring att undersöka lärares attityder till eurocentrism i historieundervisningen. Dessutom behandlar arbetet hur undervisningen kan påverka elevers historiemedvetande i fråga om eurocentrism. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa i religionskunskap : Påverkar elevernas bakgrund undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Andreas Wikström; [2021]
  Nyckelord :Religionsundervisning; utländsk bakgrund; mångkulturell; religiös; icke-religiös.;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka huruvida det är skillnader i undervisningen i religionskunskap för årskurserna 4-6 beroende av om elevgruppen har en hög eller låg andel elever med utländsk bakgrund. Studien utgick från intervjuer av sex lärare med varierad erfarenhet av elever med utländsk bakgrund och utgick från en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Geografiundervisning och didaktiska val för lärare med elever i behov av särskilt stöd : Eleven i centrum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sandra Elisabet Kuusinen; [2021]
  Nyckelord :Resursskola; geografi; undervisning; didaktik; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Det finns ett antal olika studier om geografiundervisning i svensk grundskola, men inte med avseende på geografiundervisning på resursskolor. Elever som har behov av mer stöd än vad som kan tillgodoses genom den ordinarie skolan, har därför möjlighet att få sin undervisning på resursskolor. LÄS MER