Sökning: "frånluft"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet frånluft.

 1. 1. Värmeåtervinning av luft i kycklingstallar : Återanvändning av energin i frånluften för luftförvärmning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Georg Alegrim; Alexander Anaje; [2019]
  Nyckelord :Heat-X-Rotate; Big Dutchman; värmeåtervinning; värmeväxlare; Rokkedahl; Rockedahl-Energi; Munters; stallventilation; stallmiljö; stallklimat; fuktighetsåterföring; rekuperativ; regenerativ; kycklingstall;

  Sammanfattning : I Sverige har konsumtionen av kyckling per invånare ökat de senaste åren och idag konsumeras 23,2kg per person och år. Eftersom tillväxten för svensk kyckling är hög ökar också medvetenheten hos företag att investera i klimatsmarta alternativ för att minska energibehovet som leder till en minskad uppvärmningskostnad. LÄS MER

 2. 2. Koldioxidens effeker på elevers och kontorsarbetares hälsa och mentala prestationsförmåga i skol- och kontorsmiljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Steven Todorovski; [2019]
  Nyckelord :Sick building syndrome Inomhusmiljö Ventilation Inneklimat Luftföroreningar inomhus Indoor air pollutants Air pollution Indoor air quality CO2 health CO2 indoor; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study’s purpose was to try and study whether Carbon Dioxide in indoor environments (schools and offices) affect performance and health in students and office workers in terms of mental effects and Sick Building Syndrome. This study was executed as a literary study where eight different scientific articles were analysed and compared to see if their results are comparable with each other and show a significant connection between mental performance and Sick Building Syndrome (Health related symptoms that arise in faulty indoor environments and can give symptoms such as eye irritation, upper respiratory symptoms, headaches, etc. LÄS MER

 3. 3. Inneklimat i kontorsmiljö : Utvärdering av inneklimat i en kontorsmiljö med fokus på ventilationen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ali Alhakim; Roz Hakim; [2018]
  Nyckelord :Enviroments; Ventilation; productivity; flow; supply air; exhaust air; carbon dioxide; ppm; temperature; Miljö; Ventilation; produktivitet; flöden; tilluft; frånluft; koldioxid; ppm; temperatur;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tillbringar människan ca 90 procent av sin tid inomhus, vilket innebär att människan befinner sig i konstgjort inomhusklimat. Då människan tenderar att befinna sig inomhus är det stor vikt att ventilationen ska fungera så bra som möjligt och att inomhusklimatet är tillfredsställande för vårt välmående och välbefinnande på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Diamanten - En skola i Henriksdal

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Camilla Hartman; [2018]
  Nyckelord :Skola; lågstadieskola; mellanstadieskola; förskoleklass; Henriksdal; Hexagon; Diamant;

  Sammanfattning : Denna hexagon och diamantformade låg- och mellanstadie skola har 14 skolklasser(varav 2 förskoleklasser), kapacitet för ca. 400 elever och 50 anställda.Jag ville försöka skapa en korridorslös skola med mycket ljus och öppenhet inuti. Varje innervägg är icke bärande, vilket gör att man på sikt kan göra om rummen enlig behov. LÄS MER

 5. 5. Värmeåtervinning i ventilationsluft : En studie om FX- och FTX-ventilation vid energieffektivisering av flerbostadshus

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Bel Fdhila Mariam; Qader Daron; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To reduce the heating demand and do savings in energy cost of buildings there are several possible actions while renovating. Thru using heat recovering systems in buildings or constructions that are well-insulated the heat demand in buildings gets reduces. LÄS MER