Sökning: "frånluft"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet frånluft.

 1. 1. Inneklimat i kontorsmiljö : Utvärdering av inneklimat i en kontorsmiljö med fokus på ventilationen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ali Alhakim; Roz Hakim; [2018]
  Nyckelord :Enviroments; Ventilation; productivity; flow; supply air; exhaust air; carbon dioxide; ppm; temperature; Miljö; Ventilation; produktivitet; flöden; tilluft; frånluft; koldioxid; ppm; temperatur;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tillbringar människan ca 90 procent av sin tid inomhus, vilket innebär att människan befinner sig i konstgjort inomhusklimat. Då människan tenderar att befinna sig inomhus är det stor vikt att ventilationen ska fungera så bra som möjligt och att inomhusklimatet är tillfredsställande för vårt välmående och välbefinnande på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Diamanten - En skola i Henriksdal

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Camilla Hartman; [2018]
  Nyckelord :Skola; lågstadieskola; mellanstadieskola; förskoleklass; Henriksdal; Hexagon; Diamant;

  Sammanfattning : Denna hexagon och diamantformade låg- och mellanstadie skola har 14 skolklasser(varav 2 förskoleklasser), kapacitet för ca. 400 elever och 50 anställda.Jag ville försöka skapa en korridorslös skola med mycket ljus och öppenhet inuti. Varje innervägg är icke bärande, vilket gör att man på sikt kan göra om rummen enlig behov. LÄS MER

 3. 3. Värmeåtervinning i ventilationsluft : En studie om FX- och FTX-ventilation vid energieffektivisering av flerbostadshus

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Bel Fdhila Mariam; Qader Daron; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To reduce the heating demand and do savings in energy cost of buildings there are several possible actions while renovating. Thru using heat recovering systems in buildings or constructions that are well-insulated the heat demand in buildings gets reduces. LÄS MER

 4. 4. Luftburen värme, termisk komfort och energianvändning. Jämförelse av värmesystem för ett flerbostadshus

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Erik Wetterbrandt; [2017]
  Nyckelord :Flerbostadshus; lågenergihus; termisk komfort; värmesystem; optimering; FEBY; passivhus; BBR; luftburen värme; uppvärmningssystem;

  Sammanfattning : Samhället idag ställer ständigt hårdare krav på mer energieffektivt byggande. Ju lägre energianvändning en byggnad har desto mindre är dess klimatpåverkan. I och med detta blir det allt vanligare att miljöklassa byggnader samt designa dem för att uppfylla olika byggnadskrav för så kallade lågenergihus. LÄS MER

 5. 5. Sänkta ventilationsflöden på Sundsvalls sjukhus : Utvärdering av ett energibesparingsinitiativ genom rökförsök och temperaturmätningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Johan Wickström; [2017]
  Nyckelord :Sundsvall Hospital; Sundsvall Regional Hospital; indoor climate; airborne heating; air heating; temperature efficiency; Sundsvalls sjukhus; Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand; inomhusklimat; luftburen värme; luftvärme; temperatureffektivitet.;

  Sammanfattning : I syfte att sänka energianvändningen på Sundsvalls sjukhus riktas nu fokus mot ventilationssystemet och möjligheterna att där sänka luftflöden. Denna uppsats undersöker detta energibesparingsinitiativ genom att studera vad som händer med luftrörelser och temperaturer i ett rum på sjukhuset vid varierande ventilationsflöden. LÄS MER