Sökning: "frånluftsåtervinning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet frånluftsåtervinning.

 1. 1. Energieffektivisering av flerbostadshus : Energibesparande åtgärder för Brf Lillåudden 3

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anders Levay; Olof Roos; [2018]
  Nyckelord :Energieffektivisering; frånluftsåtervinning; värmepump; reducera miljöpåverkan; regleroptimering;

  Sammanfattning : The European Union’s goal for year 2020 aims to reduce the greenhouse gases by 20 % compared to the levels of 1990. This goal can be reached by increasing energy efficiency and renewable energy sources by 20 %. LÄS MER

 2. 2. Frånluftsåtervinning i ett äldre flerfamiljehus : Hovgården - Borlänge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Jovan Selo; Bora Tayfur; [2013]
  Nyckelord :VBX; Ventilation-system; Heat recovery; VBX; Ventilationssystem; värmeåtervinning;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöktes möjligheten att installera värmeåtervinningssystem för ett flerfamiljehus i Hovgården som ligger en bit utanför Borlänge. I rapporten redovisas två olika sätt för energibesparingar som är aktuella för att ersätta borttagning av oljepannan som används i huset i dag. LÄS MER