Sökning: "frånluftssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet frånluftssystem.

 1. 1. Vad kan man göra för att på hållbart sätt minska värmekostnaderna för bostäder?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Arvid Broms; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Solceller kan fånga in solens ljus och omvandla detta ljus till elektrisk ström. Dennas ström kan användas till att driva system som har ett behov av energi. Detta kan i sin tur skapa besparingar för fastigheter när det kommer till uppvärmning, vilket i detta fall är vad 60 procent av den totala kostnaden för fastigheterna står för. LÄS MER

 2. 2. Att bygga energisnålt med olika ventilationssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Fanney Bengtsdottir; Christel Hagerup Norrman; [2018]
  Nyckelord :NNE-house; exhaust air ventilation F ; exhaust air heat pump FVP ; FTX; thermal comfort; air quality; moisture; heat output; energy consumption; economy; NNE-hus; frånluftsventilation F ; frånluftsvärmepump FVP ; FTX; termisk komfort; luftkvalitet; fukt; effektbehov; energibehov; ekonomi;

  Sammanfattning : Ett ventilationssystem i en byggnad ska tillföra en tillräcklig mängd frisk luft och skapa ett undertryck för att minska fuktrelaterade problem. Idag finns flera typer av ventilationssystem tillgängliga, några med värmeåtervinning, vilka bidrar med olika funktioner och begränsningar. LÄS MER

 3. 3. Magicads potential för ventilationssystem : - en studie om beräkningsprogrammets tillförlitlighet angående tryckfall i ett ventilationssystem med ett tilluft -och frånluftssystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Energisystem; MagiCAD; Ventilation; VVS; Tryckfall; Beräkningsprogram; Beräkningsmetoder; Tilluftssystem; Frånluftssystem;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av energiingenjörsutbildningen i värmeteknik på Mälardalens högskola i Västerås och är en fördjupning inom ventilationsteknik. Arbetet har utförts med hjälp av företaget VentPartner i Västerås som har tillgodosett med det aktuella studerande ventilationssystemet. LÄS MER

 4. 4. Energianvändning för driftsatta ventilationsaggregat med värmeåtervinning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Peter Nordbåge; Anton Engwall; [2018]
  Nyckelord :energy usage; heat recovery efficiency; SFP; ventilations system; trace gas method; air assemblies; energianvändning; temperaturverkningsgrad; SFP; FTX-aggregat; ventilationssystem; spårgasmetod;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ligger stort fokus på energianvändningen för bostäder och kommersiella fastigheter. Energianvändningen beskriver inte bara en byggnads energibehov, utan också miljö- och ekonomiska aspekter. LÄS MER

 5. 5. Utredning av en potentiell installation av FTX-ventilation med värmeåtervinning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sebastian Axelsson; [2018]
  Nyckelord :värmeåtervinning; FTX; ventilation; energi; installation; frånluftssystem; byte; ersätta; besparing; Sverige; Umeå; CAV; fjärrvärme; minska;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är huvudsakligen att studera och undersöka en specifik och befintlig bostadsförenings möjlighet att bidra till att främja en hållbar framtid i en större skala. Det vill säga minska dess påfrestningar på natur och miljö i form av onödigt höga energiförbrukningar. LÄS MER