Sökning: "frånluftsvärmepump"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet frånluftsvärmepump.

 1. 1. Att bygga energisnålt med olika ventilationssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Fanney Bengtsdottir; Christel Hagerup Norrman; [2018]
  Nyckelord :NNE-house; exhaust air ventilation F ; exhaust air heat pump FVP ; FTX; thermal comfort; air quality; moisture; heat output; energy consumption; economy; NNE-hus; frånluftsventilation F ; frånluftsvärmepump FVP ; FTX; termisk komfort; luftkvalitet; fukt; effektbehov; energibehov; ekonomi;

  Sammanfattning : Ett ventilationssystem i en byggnad ska tillföra en tillräcklig mängd frisk luft och skapa ett undertryck för att minska fuktrelaterade problem. Idag finns flera typer av ventilationssystem tillgängliga, några med värmeåtervinning, vilka bidrar med olika funktioner och begränsningar. LÄS MER

 2. 2. Inkopplingsalternativ för frånluftsvärmepumpar : Analys av flerbostadshus i Kungälv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Christian Svanqvist; [2018]
  Nyckelord :Frånluftsvärmepump värmeväxlare fjärrvärme inkopplingsalternativ;

  Sammanfattning : Sverige har målsättningen att sänka energianvändningen med 20 % till 2020 och för att lyckas med det behöver bland annat bostadssektorn dra sitt strå till stacken. Sedan miljonprojektet finns det ett stort antal flerfamiljshus med hög energikonsumtion och ett sätt att minska den är att installera frånluftsvärmepump. LÄS MER

 3. 3. Energieffektiviseringens påverkan på fastighetsägare och hyresgäster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Rikard Falk; Marcus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :energy efficiency; energieffektivisering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har energieffektiviserande åtgärders påverkan på hyresgäster och fastighetsägare undersökts. Syftet var att sätta sig in i de boendes situation och få en bättre förståelse för deras upplevelse av inomhusklimat och komfort. Därav skulle fastighetsägarens och hyresgästens gemensamma vinning kunna ses. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av central och lokal uppvärmning av mindre bostadsrättsförening

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wernqvist; Kalle Cedervall; [2017]
  Nyckelord :Energycosts; geothermal heating; heat pump; investment calculation; heating; Energiförbrukning; bergvärme; frånluftsvärmepump; värmepump; investeringskalkyl; uppvärmning; byggnadens specifika energianvändning;

  Sammanfattning : Idag när bostadsmarknaden växer snabbare än på länge blir samtidigt energihushållning viktigare och viktigare. Ekonomiska och miljömässiga intressen från bostadsägare angående stigande elpriser och energihushållning leder båda till ett mer medvetet byggande vad gäller klimatskalets täthet, energismarta installationer såsom styrda FTX-system och andra besparingsåtgärder. LÄS MER

 5. 5. Energisimulering Av Äldre Flerbostadshus : En simulering av förbättringspotential i äldrefastigheter med hjälp av solceller, värmepumpar och tilläggsisolering.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Oliver Gilchrist; Emil Larsson; [2017]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Energiberäkningar; VIP Energy; Energibalans; transmissionsförluster;

  Sammanfattning : I detta examenarbete har olika energieffektiviseringsåtgärder jämförts på två flerbostadshus i Ljungby kommun vars namn är Halfdan och Arngrim. I det första alternativet modulerades de befintliga byggnaderna för att kunna se dess totala energianvändning. LÄS MER