Sökning: "fröbel lek"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden fröbel lek.

 1. 1. Den fria lekens kraft och möjligheter : En studie kring förskollärarnas syn på barns lek och lärande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lamia Michaelson Rhawi; Sama Khalil; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; fri lek; lärande; intervjuer;

  Sammanfattning : The study is about playing and learning in preschool. We have chosen to focus on preschool teachers way of thinking about the role of free play for children's learning. We also want to get ideas on how the preschool teachers thoughts can be configured in their activities. LÄS MER

 2. 2. Så vad är lek? Ja leken är ju egentligen allting! : - En studie om åtta verksamma förskollärares uppfattningar av fri lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Hedback; Katrine Näslund; [2015]
  Nyckelord :Fri lek; styrd lek; Fröbel; pedagoger; lärande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pedagogers syn på lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Ucan; Helena Uhlemann; [2011]
  Nyckelord :lek; barn;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att ta reda på hur och om pedagoger anser att de arbetar med lek i förskolan. Våra huvudfrågor var: Hur anser pedagogerna att de arbetar med lek i förskolan? Vilken betydelse har lek för barns lärande? Vi gjorde en kvalitativ undersökning där vi intervjuade 12 olika pedagoger i olika åldrar och av olika kön. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers syn på lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Madeleine Ucan; Helena Uhlemann; [2011]
  Nyckelord :Lek; Barn; Pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att ta reda på hur och om pedagoger anser att de arbetar med lek i förskolan. Våra huvudfrågor var: Hur anser pedagogerna att de arbetar med lek i förskolan? Vilken betydelse har lek för barns lärande? Vi gjorde en kvalitativ undersökning där vi intervjuade 12 olika pedagoger i olika åldrar och av olika kön. LÄS MER

 5. 5. Förskolemiljöns betydelse för barns lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Åsa Lindgren; Kajsa Lindälv; [2010]
  Nyckelord :material; förskolemiljö; fysisk miljö; miljön i förskolan;

  Sammanfattning : Bakgrund:Friedrich Fröbel grundade tyska Kindergarten som motsvarar den svenska förskolan. För att främja barns utveckling menade han att de vuxna skulle ansvara för utformningen av miljön och tillgodose deras behov. Materialet är en förutsättning för att barnen ska utvecklas, det skall vara utmanande och väcka intresse. LÄS MER